Projectleider Floris Taphoorn over de transformatie van De Binckhorst in Den Haag

nieuws

Floris Taphoorn is een van de projectleiders in het project- en procesmanagementteam van Bureau Stedelijke Planning. De tien collega’s uit dit team werken voornamelijk op locatie; direct bij de klant. Floris: “Doordat ik als projectmanager steeds met nieuwe opdrachtgevers in contact kom, is dit voor mij de ideale plek om mij te ontwikkelen. Het vakgebied is zeer divers en je werkt met verschillende disciplines samen, waardoor je ook verschillende meningen tegen elkaar moet afwegen. Het oplossen van deze complexe puzzel zorgt voor een mooie uitdaging.”

Floris is sinds deze zomer als economisch projectleider vier dagen per week betrokken bij de ontwikkeling van de Binkckhorst voor de gemeente Den Haag. Floris: “De transformatie van de Binckhorst vraagt naast woningbouwontwikkeling om een stevig economisch programma vanuit de gemeente om zo voor voldoende werkgelegenheid te zorgen. Mijn taak is ervoor te zorgen dat dit economische programma goed gaat landen in de Binckhorst.”

Transformatie De Binckhorst – Den Haag

De Binckhorst in Den Haag wordt van een eenzijdig bedrijventerrein getransformeerd naar een gemixt woon-werkgebied. Door de verwachte komst van het omgevingsplan voor de Binckhorst, ontstaat er meer ruimte voor ontwikkelaars om het gebied met minder regeldruk te ontwikkelen. Om te zorgen dat deze organische ontwikkeling bijdraagt aan de gemeentelijke ambities voor het gebied en de stad, is sturing op de hoofdlijnen nodig met kaders voor de ontwikkeling. Floris zorgt als economisch projectleider vanuit Bureau Stedelijke Planning bij de gemeente voor de realisatie van een interessant en stevig economisch programma in de Binckhorst.

Oud-minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft eind juni aangegeven dat de komst van de omgevingswet is uitgesteld naar medio 2019. De voorbereiding op de omgevingswet binnen gemeenten gaat echter voortvarend door. Bij de gemeente Den Haag ligt op dit moment een omgevingsplan voor de Binckhorst ter inspraak, met als doel: vaststelling in het eerste kwartaal van 2018. Dit omgevingsplan geeft alleen ruimtelijke kaders aan ontwikkelaars, wat betekent dat de ontwikkelaars veel vrijheid hebben.

Ontwikkelaars en beleggers hebben echter ook behoefte aan zekerheid over de toekomstige omgeving van hun vastgoed. De gemeente Den Haag geeft daarom op verschillende manieren sturing aan de ontwikkeling van de Binckhorst. Door het opstellen van een gebiedsaanpak bijvoorbeeld, waarin concreet benoemd wordt hoe een bepaalde ambitie gerealiseerd kan worden of door te benoemen wat de gemeente wenselijk acht voor een bepaalde kavel/gebied. Daarnaast worden in lopende tenders, naast harde eisen, ook wensen geformuleerd waarop een partij die zich inschrijft kan scoren. Ontwikkelaars krijgen zo een duidelijker beeld van de kansen in de Binckhorst en de beleidsregels worden concreter geformuleerd en vastgelegd. Bureau Stedelijke Planning levert met Floris als projectleider een bijdrage aan het uitwerken en in de praktijk brengen van deze sturingsmiddelen. Bovendien leveren wij onze kennis op het gebied van de herontwikkeling van bedrijventerreinen. Floris: “En je weet dat de collega’s op kantoor er altijd voor openstaan om even te sparren over ruimtelijk-economische vraagstukken.”

 

 

Afbeelding: Jurriaan Brobbel                                                                      

PUBLICATIE CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie