Evaluatie en actualisatie detailhandelsbeleid gemeente Medemblik

nieuws

Bureau Stedelijke Planning gaat voor gemeente Medemblik aan de slag met een evaluatie van het bestaande en formuleren van nieuw detailhandelsbeleid. Door de trends en ontwikkelingen in de detailhandel en andere relevante beleidsvelden verwacht de gemeente dat het huidige beleid aan herziening toe is. Doel van de opdracht is het leveren van een scherpe en gedragen evaluatie van het bestaande beleid en een uitnodigend, inspirerend én gedragen nieuw beleidsdocument.

Het huidige detailhandelsbeleid van de gemeente Medemblik voor een evenwichtige winkelstructuur tot aan 2022 werd opgesteld in 2013. Er is in de tussentijd veel veranderd in de wereld van detailhandel en in de winkelstructuur van de gemeente, en het huidige beleid geeft niet meer voldoende handvatten voor ondernemers. Een initiatiefnemer blijft nu in een aantal gevallen in het ongewisse over wat wel of niet mogelijk is binnen de gemeente of binnen een winkelgebied. En dat moet worden aangepakt. Ondernemers, vastgoedeigenaren en vertegenwoordigers van retailorganisaties worden daarom actief betrokken in zowel de evaluatiefase als actualisatiefase van het onderzoek van Bureau Stedelijke Planning.

In de evaluatiefase gaan we vooral in gesprek met medewerkers van diverse beleidsvelden van de gemeente en met ondernemers(verenigingen) van de verschillende winkelgebieden om het huidige beleid samen met hen te toetsen. In de actualisatiefase gaan we vervolgens door middel van werksessies concreet met hen aan de slag met de dilemma’s en keuzes die er in de detailhandel in Medemblik spelen, en de consequenties daarvan voor de winkelstructuur.

Al deze input vormt een belangrijke onderlegger voor de detailhandelsvisie voor de gemeente Medemblik. Die visie vertalen we in beleids- en toetsingskaders en in een uitvoeringsprogramma. De visie brengt een duidelijke focus aan voor alle winkelgebieden, motiveert alle betrokkenen en schept het ruimtelijk-economisch kader in antwoord op de te verwachten ontwikkelingen in de sector.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie