Maatwerk grondbeleid en nieuwe omgevingswet

nieuws

Onlangs gaven collega’s Joris Quaedflieg en Anita van Limpt een presentatie over de nieuwe Omgevingswet en Grondbeleid tijdens een raadsconferentie van gemeente Breda. Bureau Stedelijke Planning was uitgenodigd als keynote speaker vanwege onze expertise in ruimtelijke ontwikkelingen en de nieuwe Omgevingswet.  

Breda gaat aan de slag met de implementatie van de Omgevingswet, ongeacht wanneer het kabinet deze nieuwe wet gaat invoeren. Daarbij hoort de ontwikkeling van een nieuwe Omgevingsvisie. Een van de bouwstenen voor de nieuwe Omgevingsvisie is het grondbeleid. Om zich als gemeenteraad voor te kunnen bereiden op deze veranderingen werd een informatieve bijeenkomst georganiseerd. Deze had als doel kennis te maken met nieuwe instrumenten die kunnen worden toegepast bij ontwikkelingen in het ruimtelijke domein. Ook werd gekeken hoe en wanneer deze instrumenten ingezet kunnen worden.

Bureau Stedelijke Planning informeerde de raadsleden over de mogelijkheden en bedoelingen van de nieuwe Omgevingswet en specifiek over het Grondbeleid. De inzet van de verschillende instrumenten van grondbeleid is per situatie afhankelijk. Hierbij is het wenselijk om maatwerk te leveren per type gebiedsontwikkeling, per type gebied en type ontwikkelingspartner. Daarbij gaat het om de wens tot de mate van beïnvloeding, variërend van sturend (actief) tot faciliterend. Er kan worden gestuurd op bijvoorbeeld actieve deelname in de ontwikkeling, het opstellen en controleren van spelregels voor ontwikkeling, improvisatie, verleiding etc. Daarbij is het van belang om vanuit het beleid transparant te zijn over de wijze van sturen, over prioritering en over fasering, zodat betrokken partijen weten hoe te handelen.

Hiervoor kan beleid worden ontwikkeld in de vorm van een ‘Toolbox met handleiding’, waarbij de toepassing van de verschillende manieren van sturen worden gekoppeld aan het type gebiedsontwikkeling. Dit beleid kan onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie die wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Er zijn meerdere voorbeelden van een ‘toolbox’ voor grondbeleid te noemen. Zo is in Eindhoven het situationeel grondbeleid van kracht en wordt er in Utrecht gewerkt met het Utrechts Plan Proces. Bureau Stedelijke Planning kan vanuit haar expertise een gemeente adviseren bij het opstellen van het beleid.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina