Gemeente Nijmegen gunt ontwikkeling nieuwe wijk Hart van de Waalsprong aan AM en VanWonen

nieuws

De gemeente Nijmegen heeft in een Europese aanbesteding het plan van ontwikkelingscombinatie AM/VanWonen geselecteerd als beste invulling van het centrumgebied Hof van Holland in de Waalsprong. Bureau Stedelijke Planning heeft de ontwikkelingscombinatie ondersteund met een visie op het commercieel programma in het nieuwe centrumgebied. Het consortium AM en VanWonen wil in Hof van Holland circa 11.500 m² aan commerciële ruimte (winkels, horeca, dienstverlening), circa 450 woningen en het bijbehorende parkeren realiseren.

We hebben AM en VanWonen ondersteund door middel van (aanvullend) marktonderzoek en expert inbreng in de dialoogrondes met de ontwikkelingscombinatie en de andere partners (stedenbouwkundigen en verkeerskundigen). Het marktonderzoek richtte zich op het haalbare en gewenste programma aan detailhandel, commerciële dienstverlening en maatschappelijke functies in de nieuwe wijk. De gewenste programmasamenstelling is ook vertaald in ruimtelijk-functionele aanbevelingen voor de ontwikkeling.

Hart van de Waalsprong wordt een duurzame, bruisende stadswijk met een uitgesproken eigentijds karakter. Met grondgebonden (stads)woningen, koop- en huurappartementen en sociale huurwoningen is er genoeg diversiteit. De wijk wordt een ‘gemengd stadje’ voor iedereen en krijgt het eerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland. Het consortium verwacht begin 2020 te kunnen starten met de bouw. In 2021 zal de eerste fase van het winkelcentrum gereed zijn, in 2024 is naar verwachting het hele plan gereed. Het is de bedoeling dat er een tijdelijke supermarkt wordt gerealiseerd totdat de eerste fase van het winkelcentrum geopend is.

 

Voor meer informatie: https://www.hartvandewaalsprong.nl/

 

 

 

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie