Nieuwe methodiek circulaire herstructurering koppelt opgave verouderde bedrijventerreinen en klimaatdoelstellingen

nieuws

Bureau Stedelijke Planning B.V. heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor circulaire herstructurering van bedrijventerreinen waarmee twee complexe problemen tegelijkertijd kunnen worden aangepakt. Het onderzoeks- en adviesbureau combineert hiermee de opgave om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren naar ‘new school’-werklocaties met nationale en lokale klimaatdoelstellingen.

Om het gedachtegoed van de circulaire economie te combineren met de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, ontwikkelde Bureau Stedelijke Planning een systeem en instrumentarium voor de concrete uitvoering hiervan:

  1. optimaal benutten van de schaarse ruimte;
  2. hergebruik van lege kavels, leegstaande gebouwen en materialen;
  3. toekomstbestendig en flexibel ontwikkelen;
  4. energiereductie bedrijven;
  5. ketensamenwerking;
  6. Ecologische inrichting;
  7. kruisbestuiving (financiële) middelen.

Door bovenstaande zeven elementen optimaal met elkaar te combineren ontstaat een nieuwe generatie werklocaties die tevens een belangrijke bijdrage levert aan het herstel van het evenwicht in de natuurlijke omgeving.

Verandering naar een circulaire economie cruciaal

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie. In het licht van klimaatproblemen is verandering naar een circulaire economie waarbij producten en grondstoffen hergebruikt worden, waardevernietiging wordt beperkt en de uitstoot van belastende stoffen voor het klimaat wordt geminimaliseerd cruciaal.

Seminar Circulaire Herstructurering Bedrijventerreinen

Bureau Stedelijke Planning organiseerde samen met BT het seminar ‘circulaire herstructurering van bedrijventerreinen’ op donderdag 21 juni met specialisten uit het vakgebied Pieter van der Heijde (directeur Bureau Stedelijke Planning), Cees-Jan Pen (Lector De Ondernemende Regio, Fontys Hogescholen), advocaat Jan van Oosten (Advocaat, Stibbe) en Kevin Rijke (directeur Industriepark Kleefse Waard.  De vraag hoe verouderde bedrijventerreinen geherstructureerd kunnen worden tot moderne werklocaties en tevens een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen, stond centraal.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie