Europese Dienstenrichtlijn vraagt nieuwe aanpak ruimtelijke ordening detailhandel

nieuws

Europese Dienstenrichtlijn

Het juist toepassen van de Europese Dienstenrichtlijn vraagt om een andere manier van onderzoek, onderbouwing, detailhandelsbeleid en borging in bestemmingsplannen dan tot op heden gebruikelijk is. Dat stelt Bureau Stedelijke Planning dat zich samen met Rho adviseurs en Locatus buigt over de tussenuitspraak van de Raad van State inzake branchebeperking voor het Woonplein in Appingedam. De partijen werken tot half november aan een solide onderbouwing van deze casus als fundament voor onderbouwingen van relevante branchebeperkingen in Nederland, en daarmee voor een vitaal winkellandschap. Allereerst wordt onderzocht wat het functioneren c.q. de vitaliteit van een binnenstad bepaalt. Vervolgens wordt bekeken of de mogelijkheden voor het vestigen van mode buiten de binnenstad invloed heeft op deze leefbaarheid. Tenslotte wordt onderzocht of minder beperkende maatregelen mogelijk zijn om het beoogde doel – vitaal houden van de binnenstad – te bereiken.

Eis van noodzakelijkheid en redelijkheid
Tot voor kort konden branchebeperkingen worden opgelegd binnen de bestemming detailhandel met een verwijzing naar het beschermen van vitaliteit van binnensteden en centra. De tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 20 juni 2018 inzake branchebeperking voor het Woonplein in Appingedam stelt echter dat de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is. Brancheringsregels worden hierin niet onmogelijk gemaakt, maar moeten wel noodzakelijk en evenredig zijn.

Appingedam
Inzake Appingedam is volgens de Raad van State aan de eis van noodzakelijkheid voldaan; evenredigheid is echter niet aangetoond. Evenredigheid wil volgens de Afdeling zeggen: ‘Is de getroffen maatregel (branchering op het meubelplein, waarbij modewinkels zijn uitgesloten) geschikt om het beoogde doel te bereiken én de minst beperkende maatregel waarmee het doel kan worden bereikt?’. Bureau Stedelijke Planning, Rho adviseurs en Locatus werken tot half november aan een solide onderbouwing.

Seminar Dienstenrichtlijn en Detailhandel
Bureau Stedelijke Planning, Rho adviseurs en Locatus gaan over de aanpak van deze casus op diverse momenten in gesprek met de sector. Een daarvan is het seminar ‘Dienstenrichtlijn en Detailhandel’ over de toepasbaarheid van de Europese Dienstenrichtlijn dat Bureau Stedelijke Planning samen met advocatenkantoor Stibbe organiseerde op donderdag 27 september. Experts uit het vakgebied Jan van Oosten (advocaat bij Stibbe), Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning) en Rick Zijderveld (Senior Retail Consultant bij Gemeente Den Haag) behandelden de gevolgen voor de bestemmingsplan- en onderzoekspraktijk en gaven praktische handvatten. Bekijk hier de presentaties van de sprekers.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie