Ruim voldoende stemmen voor BIZ Winkelcentrum Ter Aar

nieuws

In bijzijn van een aantal initiatiefnemers voor de BIZ Winkelcentrum Ter Aar en de gemeente Nieuwkoop zijn maandag 3 december de stemmen geteld van de draagvlakmeting voor de BIZ (Bedrijfs Investerings Zone) Winkelcentrum Ter Aar. Er is ruim voldoende draagvlak voor de invoering van de BIZ, waarmee samenwerking van een grote groep ondernemers op gang komt en voor 5 jaar een financiering is veiliggesteld voor verbeteringen in het centrum van Ter Aar. Bureau Stedelijke Planning ondersteunde de gemeente en ondernemers bij het opzetten van de BIZ. 

Uitslag stemming:

  • Voor: 24 stemmen (89%)
  • Tegen: 3 Stemmen (11%)
  • Aantal binnengekomen stembiljetten (27 stuks)

Deze uitslag bepaalt dat de BIZ in Ter Aar per 1 januari 2019 van start kan gaan.

Voor de 31 ondernemers in het gebied was het een spannend moment of de draagvlakmeting voldeed aan de wettelijke eisen. Hiervoor moet namelijk minimaal 50% van de ondernemers het stembiljet ingeleverd hebben, én moet 66% positief gereageerd hebben. Als aan beide voorwaarden voldaan wordt, kan de verordening in werking treden. In deze verordening wordt geregeld dat ondernemers gericht kunnen investeren in een afgebakend gebied. De gemeente int een heffing bij alle ondernemers in het gebied en verstrekt dit geld vervolgens aan de Vereniging BIZ Winkelcentrum Ter Aar.

In een BIZ betaalt elke onderneming binnen het gebied  mee. De financiering is voor 5 jaar geregeld waarmee een meerjarige strategie tot stand kan komen. Ondernemers maken gezamenlijk beslissingen over investeringen in het centrum. ‘Samenwerken aan een compleet dorpscentrum’ is het devies. De ondernemers zijn blij met dit resultaat. Door samen te werken, samen de lasten te dragen en samen te komen tot nieuwe initiatieven kunnen we het centrum bruisend maken en aantrekkelijk voor winkeliers, gasten en bewoners. Ook de gemeente is tevreden met het resultaat. Met de BIZ wordt doorgaans een goede basis voor samenwerking gerealiseerd, waarmee voor de gemeente een duidelijke gesprekspartner ontstaat. Bovendien investeert ook de gemeente graag in vitale centra. Met de BIZ ontstaat een win-winsituatie.

 

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie