Binnen half jaar stabilisatie of daling woningprijzen

nieuws

Housing Price Forecaster Bureau Stedelijke Planning

De gemiddelde transactieprijs van een woning in Nederland blijft nog maximaal een half jaar stijgen. Daarna volgt onvermijdelijk een stabilisatie of zelfs een daling. Dit blijkt uit de ‘Housing Price Forecaster’ van Bureau Stedelijke Planning. Het instrument heeft zich inmiddels 15 jaar bewezen als betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de gemiddelde woningprijs.

Recente ontwikkelingen
Sinds het derde kwartaal van 2017 ligt de Housing Price Forecaster onder de gemiddelde transactieprijs. De Housing Price Forecaster is vanaf dat moment gestabiliseerd en vanaf medio 2018 sterk gedaald. De huizenprijzen zijn sinds het derde kwartaal van 2017 echter sterk blijven stijgen. Na een stabilisatie in het vierde kwartaal van 2018, is de gemiddelde transactieprijs inmiddels gestegen tot meer dan € 300.000 per woning. De Housing Price Forecaster daalt intussen alleen maar verder.

Onvermijdelijke stabilisatie of daling volgt
De gemiddelde transactieprijs van een woning ligt nu al ruim een jaar boven de Housing Price Forecaster: sinds het begin van de crisis in 2008/2009 is het verschil tussen beide niet meer zo groot geweest. Eerdere ervaringen met de Housing Price Forecaster laten zien dat deze situatie niet meer lang aan kan houden. Bureau Stedelijke Planning verwacht daarom dat de gemiddelde transactieprijs van een woning in Nederland nog maximaal een half jaar blijft stijgen. Daarna volgt onvermijdelijk een stabilisatie, of mogelijk zelfs een daling.

Een half jaar geleden voorspelde Bureau Stedelijke Planning al dat de sterkste prijsstijging inmiddels voorbij was en dat de prijzen in 2019 zouden stabiliseren. Het bureau blijft bij deze voorspelling: de prijsontwikkeling liet eind 2018 al een stabilisatie zien en de prijsstijging in het eerste kwartaal van 2019 is een tijdelijke opleving geweest. Cijfers van de NVM, die minder volledig zijn, maar doorgaans wel twee tot drie maanden voorlopen op die van het Kadaster[1] laten in het eerste kwartaal van dit jaar al een daling zien.

Omdat de woningvraag groot blijft en de economie sterk, verwachten wij echter geen sterke prijsdalingen. Zeker in de populaire woningmarktgebieden in en rond de Randstad blijven de prijzen naar verwachting stabiel tot licht dalend. In andere regio’s zouden sterkere dalingen op kunnen treden.

Over de Housing Price Forecaster
Het instrument is gebaseerd op onderzoek naar macro-economische – en vertrouwensindicatoren. Met behulp van een meervoudige regressieanalyse zijn de sterkst voorspellende waarden gekozen en gemiddeld tot een score. Deze score wordt vervolgens vergeleken met de ontwikkeling van de gemiddelde transactieprijs van een woning in Nederland volgens het Kadaster.

In de afgelopen 15 jaar is gebleken dat de woningprijzen met een vertraging de ontwikkeling van de Housing Price Forecaster volgen. Liggen de prijzen onder de lijn van de Housing Price Forecaster, dan zijn de woningprijzen ondergewaardeerd en volgt op termijn een prijscorrectie naar boven. Als prijzen beneden de Housing Price Forecaster liggen, impliceert dit dat er vroeg of laat een correctie naar beneden volgt.

Voor meer informatie: Pieter van der Heijde, algemeen directeur, pvdh@stedplan.nl, 06-51496248

 

[1]De NVM hanteert het sluiten van de koopovereenkomst als peildatum, het Kadaster de overdracht. Omdat de eerste gebeurtenis doorgaans eerder plaatsvindt, lopen de NVM-cijfers over de gemiddelde transactieprijs doorgaans twee tot drie maanden voor op de cijfers van het Kadaster. De NVM neemt echter alleen door NVM-makelaars verkochte woningen mee. Ook kan de koop nog ontbonden worden na het tekenen van de koopovereenkomst. De cijfers-van het NVM zijn hierdoor minder volledig.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Wonen is meer dan stenen

Versnelling van de woningbouw staat in het middelpunt van de belangstelling. De economie is in korte tijd zeer sterk aangetrokken en de woningmarkt draait op Lees meer

nieuwe woonvormen

Opkomst nieuwe woonvormen

Voor een groeiende groep mensen is wonen meer dan een traditioneel appartement of grondgebonden woning. We worden steeds flexibeler, zowel qua relaties, werk, mobiliteit als Lees meer