Nieuwe kansen voor wonen en functiemenging in wijkwinkel- en stadsdeelcentra

nieuws

Hart van Suburbia

Veel wijkwinkel- en stadsdeelcentra snakken naar een tweede leven. Revitalisatie is van wezenlijk belang. Niet alleen voor de toekomst van het centrum zelf, maar ook voor omliggende woonwijken. Hoe kunnen deze plekken een impuls krijgen? Dat kan bijvoorbeeld door verdichting met woningbouw en andere functies dan uitsluitend retail. Denk aan horeca, leisure en maatschappelijke voorzieningen. De uitdaging is welke keuzes gemaakt moeten worden en wie welke verantwoordelijkheid pakt.

Tijdens het seminar Hart van Suburbia presenteren Bureau Stedelijke Planning, AM en Syntrus Achmea de route naar opwaardering van wijkwinkel- en stadsdeelcentra. Zowel vanuit het perspectief van de overheid, de belegger als de projectontwikkelaar. Wij gaan samen met het publiek in op vraagstukken als: Welke kansen en uitdagingen zijn er om bestaande centra op te waarderen? Wat zijn de ‘knoppen’ waar we aan kunnen draaien om de verdichting met wonen succesvol te laten zijn? Hoe verhoudt de oorspronkelijke dominante winkelfunctie zich tot de beoogde multfunctionaliteit? Welke voorbeelden zijn er al? Wat maakt het voor belanghebbenden waaronder investeerders interessant? Wat zijn mogelijke risico’s?

De volgende thema’s komen tijdens Hart van Suburbia aan bod:

  • Transformatie tot nieuwe multifunctionele wijk- en stadsdeelcentra. De kansen en uitdagingen
  • Hoe maken we het hart van suburbia weer gezond? Het ontwikkelaarsperspectief
  • Hart voor Suburbia. Het beleggersperspectief op robuuste en relevante centra in de wijk door
  • Paneldiscussie met publiek en sprekers met moderator Wabe van Enk

Sprekers voor deze bijeenkomst zijn:

  • Pieter van der Heijde, Bureau Stedelijke Planning
  • Jan Ruitenberg, AM Real Estate Development
  • Boris van der Gijp, Syntrus Achmea
  • Jos Sentel, Syntrus Achmea

Dagvoorzitter Wabe van Enk, PropertyNL

PropertyNL Lounge Hart van Suburbia
Donderdag 20 juni 2019
Exclusief voor relaties van Bureau Stedelijke Planning, AM, Syntrus Achmea en PropertyNL. Invitation only.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Binnensteden in suburbane gebieden

De ontwikkeling van nieuwe suburbane woon-werk-winkelcentra vermindert de druk op de centrale stad. Bovendien versterken we daarmee het multifunctionele karakter van onze suburbs. Ze worden Lees meer