Strategie dagelijkse voorzieningen Amstel III

nieuws

Amsterdam staat voor een grote opgave als het gaat om woningbouw om de grote bevolkingsgroei op te kunnen vangen. Naast o.a. Amsterdam Noord en Haven-Stad is Amsterdam Zuidoost met daarin het deelgebied Amstel III een van de aangewezen ontwikkellocaties voor deze bouwopgave. De gemeente Amsterdam gaat er momenteel vanuit dat in dit oorspronkelijke kantorengebied circa 10.000 tot 15.000 nieuwe woningen gaan komen. Daarnaast blijft er ruimte voor kantoren en moeten voorzieningen de wijk aantrekkelijk maken.

Bureau Stedelijke Planning gaat voor de gemeente een nieuwe strategie voor de dagelijkse voorzieningen formuleren. Naast een antwoord op de vraag hoeveel winkelmeters en hoeveel vestigingen er nodig zijn voor de aantrekkelijke (woon)wijk, zullen ook de gewenste locatie(s), de vorm van de structuur en de tijdspanne onderdeel uitmaken van de strategie. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden dat het om een te transformeren gebied gaat. Ook wordt de doorontwikkeling van internetshoppen (ook voor dagelijks) meegenomen.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Woonboulevard Zuiderhout Zaandam

Naar een toekomstbestendig Zuiderhout

/ gemeente Zaandam

Woonboulevard Zuiderhout in Zaandam heeft te maken met verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder toenemende leegstand, concurrentie en woningbouwprojecten in de nabije omgeving. De gemeente Zaanstad heeft Lees meer