Seminar Regulering van detailhandel onder de Dienstenrichtlijn

nieuws

Europese Dienstenrichtlijn

Op dinsdag 3 september 2019 organiseert Bureau Stedelijke Planning samen met Stibbe het seminar ‘Regulering van detailhandel onder de Dienstenrichtlijn’. Tijdens dit seminar komt onder andere recente jurisprudentie over de Dienstenrichtlijn aan bod en worden de concrete stappen behandeld om te komen tot brancheringsregels die Dienstenrichtlijn-proof zijn.

 

Dienstenrichtlijn

Met het arrest van het Europese Hof van Justitie van 30 januari 2018 en de vervolguitspraak van de Raad van State in de zaak Visser Vastgoed in Appingedam van 20 juni 2018 is vast komen te staan dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op bestemmingsplannen die detailhandel reguleren. De indruk bestaat dat het hierdoor moeilijker is brancheringsregels voor detailhandel in bestemmingsplannen en provinciale verordeningen op te nemen. Dit zou van grote invloed kunnen zijn op de Nederlandse detailhandelsstructuur en daarmee op binnensteden, wijkwinkelcentra en perifere detailhandelslocaties.
Inmiddels is er meer jurisprudentie van de Raad van State verschenen over de betekenis van de Dienstenrichtlijn voor brancheringsregels. Op 24 juli is bovendien de einduitspraak in de zaak Visser Vastgoed gepubliceerd. Daardoor is een beter beeld ontstaan van de impact van ‘Appingedam’ en de wijze waarop provincies en gemeenten daar nu mee om (moeten) gaan.

Tijdens het seminar op dinsdagochtend 3 september maken we de balans op: hoe maak je Dienstenrichtlijn-bestendige brancheringsregels? Experts Jan van Oosten (advocaat bij Stibbe), Pieter van der Heijde (algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning) en Toine Hooft (Principal Consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning) bespreken samen met u de consequenties van Appingedam voor gemeentelijk beleid en presenteren een stappenplan voor Dienstenrichtlijn-proof brancheren.

Voor wie?
Specifiek bedoeld en interessant voor ontwikkelaars van commercieel vastgoed, retailers en EZ- en RO-ambtenaren van gemeenten en andere overheden.

Wanneer?
Dinsdagochtend 3 september van 9:30 tot 13:00 uur, inclusief netwerklunch

Waar?
Kantoor Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

Aanmelden of meer informatie?
Neemt u dan contact op met mvdb@stedplan.nl

PUBLICATIE CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie