21/1/21 Digitale masterclass publiek-private samenwerking

nieuws

De huidige woningbouwlocaties bevinden zich in bestaand stedelijk gebied. Veel van de plannen hebben een multifunctioneel karakter. Gezamenlijk kenmerk van al deze locaties is een grote mate van complexiteit in vergelijking met uitleglocaties. Kan de gemeentelijke overheid zich daarbij beperken tot facilitair handelen richting de markt of moet zij zich een actievere rol aanmeten? Niet altijd is de eigendomssituatie of zijn de marktcondities zodanig dat gebiedsontwikkeling snel van de grond komt. Samenwerking tussen publiek en privaat kan dan een belangrijk middel zijn. In deze masterclass gaan onze experts Dick van der Harst en Pieter van der Heijde in op de vele vormen die publiek-private samenwerking kan aannemen afhankelijk van de stakeholders in kwestie, eigendom, investeringsnoodzaak en risicoperceptie.

Als casus gaan zij daarna dieper in op onze ervaring met publiek-private samenwerking bij Haven-Stad. Bureau Stedelijke Planning adviseerde op basis van marktconsultatie over de ontwikkelstrategie van deze grote toekomstige gebiedsontwikkeling in het westelijke havengebied binnen de ring van Amsterdam waarbij vele partijen zijn gemoeid.

We sluiten de masterclass af met een interactief gedeelte waarin we ingaan op casussen van de deelnemers. U kunt uw eigen casus of vraag over publiek-private samenwerking voorafgaand aan de masterclass indienen. Samen met u verkennen we de concrete stappen om te komen tot een succesvolle samenwerking en kunt u lessons learned delen met de andere deelnemers.

Voor wie?
Deze Masterclass is specifiek interessant voor projectleiders stedelijke ontwikkeling en beleidsadviseurs en managers van gemeenten geïnteresseerd in professionele programmering.

Door wie?
De Masterclass wordt verzorgd door experts Pieter van der Heijde (algemeen directeur, specialist centrum- en gebiedsontwikkeling) en Dick van der Harst (associate partner gebiedsontwikkeling) van Bureau Stedelijke Planning. Beiden hebben ruime ervaring met de programmering van en samenwerkingstrajecten bij gebiedsontwikkelingen als Haven-Stad in Amsterdam, Laakhaven Hollands Spoor in Den Haag, Spoorzone Leiden en Merwe Vierhavens in Rotterdam.

Wanneer: Donderdag 21 januari 2021 van 9:30 tot 12:00 uur

Waar: Digitaal via Zoom

Inschrijving voor deze masterclass is gesloten

Deelname is kosteloos

Deze Masterclass liever met uw collega’s als in-company training volgen? Dat kan uiteraard ook! Neem contact op met Pieter van der Heijde (pvdh@stedplan.nl) voor de mogelijkheden.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina