Hoe zorgt u voor woningbouwversnelling in de praktijk?

nieuws

Bij de aanpak van woningbouwversnelling gaat het in onze ogen te vaak over de lange termijn. En wat de beste oplossingen zijn voor de woningmarkt. Natuurlijk is dat ook nodig, in de praktijk heeft u er echter weinig aan. U wilt niet praten over versnelling van de woningbouw, u wilt doen en de woningbouwambities waarmaken. Over dit onderwerp organiseert Bureau Stedelijke Planning op donderdag 17 juni van 10:00 – 12:00 uur een digitale masterclass: waarmee kunt u vandaag al aan de slag om de productie te versnellen? Aan bod komen onderwerpen als:

  • Waar liggen de kansen voor woningbouwversnelling?
  • Aan welke knoppen kunt u draaien?
  • Hoe krijgt u het ambtelijke apparaat op één lijn: het verbinden van beleid, grond en RO
  • Is actief grondbeleid nodig om de versnelling waar te maken?
  • Welke extra inzet is nodig en hoe verantwoordt u die?
  • Hoe betrekt u gemeentebestuur en gemeenteraad?
  • Wat is een slimme manier van samenwerken met marktpartijen en woningcorporaties?

Wat kunnen we vandaag doen om de woningproductie morgen te versnellen?
Onze adviseurs Frans Wittenberg en Christine Oude Veldhuis helpen u op weg om in de praktijk succes te boeken met versnelling. Daarbij gaan ze in op de BSP aanpak en toolkit ‘woningbouwversnelling’. Een kijkje in de versnellingskeuken van de gemeente Kampen en gemeente Zaanstad geven projectmanagers René Penning en Gabie Mulders. Een slimme aanpak van de gemeente Kampen wordt nu samen met de provincie Overijssel uitgewerkt voor meerdere gemeenten. De gemeente Zaanstad maakte een stevige probleemanalyse en wist succesvol een beroep te doen op rijksmiddelen om versnelling te realiseren.

Voor wie?
Deze masterclass is interessant voor iedereen die wil ‘versnellen in de praktijk’ en meer wil weten over oplossingen die werken. Met name bedoeld voor beleidsadviseurs en projectmanagers van gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers.

Wanneer?
Donderdag 17 juni 10:00 – 12:00 uur

Waar?
Digitaal via Zoom

Deelname is kosteloos 

Aanmelden kan via de volgende link: https://www.stedplan.nl/aanmelden-bsp-masterclass-woningbouwversnelling/

PUBLICATIE Deel deze pagina