Jan Nico Wigboldus managing consultant wonen bij Bureau Stedelijke Planning B.V.

nieuws

Jan Nico Wigboldus treedt als managing consultant wonen in dienst bij Bureau Stedelijke Planning B.V. Jan Nico is een ervaren (bestuurlijk) adviseur en op dit moment manager Wonen bij de gemeente Utrecht. Hij gaat bij Bureau Stedelijke Planning aan de slag met strategische woonvraagstukken van publieke en private partijen en met de aansturing van het groeiende team wonen. Hierbij zal hij zich bijvoorbeeld richten op thema’s als de woningbouwversnelling, betaalbaarheid, strategische samenwerking, wonen en zorg en specifieke woonvormen.  

Jan Nico was de afgelopen 17 jaar in verschillende functies werkzaam bij de gemeente Utrecht. De laatste jaren werkte hij als Opgavemanager Wonen bij de Ontwikkelorganisatie Ruimte. Hij was in die functie verantwoordelijk voor de breedte van het (gemeentelijk) woonbeleid en de uitvoering daarvan: van de Woonvisie tot vraagstukken binnen de bestaande woningvoorraad, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en intensieve betrokkenheid bij gebiedsontwikkelingen in het kader van de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Eerder werkte Jan Nico als bestuursadviseur, strategisch beleidsadviseur en project- en procesmanager aan uiteenlopende maatschappelijk en bestuurlijke complexe vraagstukken (in het fysieke en sociaal domein). Voor zijn loopbaan bij de gemeente werkte Jan Nico als adviseur en projectleider bij DHV, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jan Nico Wigboldus: ‘Mijn keuze voor Bureau Stedelijke Planning komt voort uit de directe betrokkenheid van het bureau bij omvangrijke en complexe binnenstedelijke opgaven. Daarnaast adviseert BSP op belangrijke thema’s zoals woningbouwversnelling, betaalbaarheid, samenwerking tussen partijen, wonen en zorg en duurzaamheid. Ik kijk ernaar uit om het team wonen verder uit te bouwen en voor opdrachtgevers meerwaarde te creëren’. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning: ‘Wij zijn heel blij met de komst van Jan Nico Wigboldus. Met zijn uitgebreide expertise kunnen wij onze opdrachtgevers nog beter adviseren over complexe vraagstukken op het gebied van wonen’.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina