Nieuwe ‘Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte’ inzetbaar voor genuanceerde aanpak van Airbnb

nieuws

Bureau Stedelijke Planning en Universiteit Utrecht hebben hun kennis en ervaring gebundeld in de nieuwe ‘Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte’. De inzet is om gemeenten, provincies en andere partners te helpen met actuele marktinformatie over de toeristische verhuur van woningen – met Airbnb als belangrijkste voorbeeld – op elk gewenst schaalniveau. Ook adviseert de expertpool in hoeverre beleid nodig en wenselijk is voor de gemeente. Dat is hard nodig, want gemeenten weten vaak te weinig over vraag en aanbod in hun eigen plaats en hebben vaak geen beleid op dit gebied. Om hen hierbij te helpen is vandaag de ‘Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte gelanceerd’

De situatie in Amsterdam, met afstand de grootste toeristenbestemming van Nederland, bepaalt vaak de (negatieve) beeldvorming over particuliere verhuur van woningen. Dit is echter een geval apart. Er zijn grote verschillen in hoe de lokale markten van de particuliere verhuur van woningen in werkelijkheid functioneren. In sommige kernen vult het aanbod een hiaat, omdat er anders geen logiesvoorzieningen zouden zijn. In andere steden lijkt de balans met de reguliere hotelsector zoek vanwege het relatief hoge volume van overnachtingen in woningen. En in sommige steden is er juist een overzichtelijk, kleinschalig aanbod dat aanvullend is op de reguliere hotels ter plekke. Om een genuanceerd beeld te krijgen in de verschillende gemeenten is vanaf vandaag een pool met experts beschikbaar om mee te denken met gemeenten en provincies.

Initiatiefnemer Arno Ruis van Bureau Stedelijke Planning: ‘Het is hoog tijd om de verschillende schakeringen die voorkomen voor het voetlicht te brengen. Hoe de markt zich lokaal ontwikkelt en hoe de actieve aanbieders zich spreiden over de stad. Met behulp van data-analyse kunnen we tot op wijkniveau in elke gemeente zien hoe vraag en aanbod zich ontwikkelt. We werken samen met Universiteit Utrecht die in Nederland een ruime staat van dienst heeft in de juiste analyse van dit fenomeen.’

Egbert van der Zee van Universiteit Utrecht: ‘De gemeente Utrecht was in 2018 een van de eerste steden in Nederland die meer wilde weten over de markt van toeristische verhuur van woningen. We hebben vanuit Universiteit Utrecht destijds een monitor gemaakt en deze meting periodiek herhaald. Inmiddels zijn er vijf monitors uitgevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat er ook in de gemeenteraad op een goede, inhoudelijke manier over Airbnb is gediscussieerd. Dit zie ik helaas nog niet in veel andere steden: het thema heeft te maken met veel vooroordelen die een projectie lijken van de situatie in Amsterdam.’

Gelukkig kunnen gemeenten meer grip krijgen op toeristische verhuur van woonruimte

Sinds dit jaar is de landelijke woonwetgeving gewijzigd en hebben gemeenten voor het eerst de mogelijkheid om instrumenten lokaal toe te passen. In oplopende graad van sturing: het opleggen van een registratienummer die de aanbieders verplicht moeten tonen in hun advertenties op internet, het verplicht stellen van een meldplicht als er overnachtingen zijn en de invoering van een vergunningenstelsel. Deze instrumenten kunnen ook gecombineerd worden.

Over Bureau Stedelijke Planning:

Bureau Stedelijke Planning verricht al 24 jaar onderzoek en adviseert over de ruimtelijke planning van winkels, woningen, kantoren, bedrijven en vrijetijdsvoorzieningen in stedelijke gebieden en regio’s. Daarnaast levert het bureau project- en procesmanagers op het gebied van de stedelijke ontwikkeling. We leveren maatwerk met een integrale invalshoek en maken gebruik van de nieuwste onderzoeksmethoden, databases en (wetenschappelijke) informatie. Het bureau bestaat uit circa 50 hoog gekwalificeerde en ervaren medewerkers met een brede expertise. We zijn trots op de bijdrage die we kunnen leveren aan de economie en de kwaliteit van de stedelijke omgeving. Bureau Stedelijke Planning is gevestigd in Gouda en Amsterdam en is zowel actief voor de overheid als marktpartijen.

http://www.toeristischeverhuurwoonruimte.nl/ | www.stedplan.nl | https://www.linkedin.com/company/bureau-stedelijke-planning/

PUBLICATIE CONTACTPERSOON Arno Ruis Arno Ruis Bureau Stedelijke Planning arno.ruis@sweco.nl
+31 (0)20 6254267

Arno Ruis is Associate Partner Leisure bij Bureau Stedelijke Planning.
Susanne Brugman MSc Susanne Brugman Bureau Stedelijke Planning susanne.brugman@sweco.nl
+31 (0)6 82900626

Deel deze pagina

gerelateerde informatie