Expertpool toeristische verhuur woonruimte: genuanceerde aanpak Airbnb

nieuws

Bureau Stedelijke Planning en Universiteit Utrecht hebben hun kennis en ervaring gebundeld in de nieuwe ‘Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte’. De inzet is om gemeenten, provincies en andere partners te helpen met actuele marktinformatie over de toeristische verhuur van woningen – met Airbnb als belangrijkste voorbeeld – op elk gewenst schaalniveau. Ook adviseert de expertpool in hoeverre beleid nodig en wenselijk is voor de gemeente. Dat is hard nodig, want gemeenten weten vaak te weinig over vraag en aanbod in hun eigen plaats en hebben vaak geen beleid op dit gebied.

De situatie in Amsterdam, met afstand de grootste toeristenbestemming van Nederland, bepaalt vaak de (negatieve) beeldvorming over particuliere verhuur van woningen. Dit is echter een geval apart. Er zijn grote verschillen in hoe de lokale markten van de particuliere verhuur van woningen in werkelijkheid functioneren. In sommige kernen vult het aanbod een hiaat, omdat er anders geen logiesvoorzieningen zouden zijn. In andere steden lijkt de balans met de reguliere hotelsector zoek vanwege het relatief hoge volume van overnachtingen in woningen. En in sommige steden is er juist een overzichtelijk, kleinschalig aanbod dat aanvullend is op de reguliere hotels ter plekke. Op basis van betrouwbare data kan de Expertpool op wijkniveau voor elke gemeente laten zien hoe de vraag en aanbod situatie zich ontwikkelt.

Bovendien is sinds dit jaar is de landelijke woonwetgeving gewijzigd. Gemeenten kunnen daardoor voor het eerst instrumenten toepassen waarmee effectief kan worden gestuurd op de ontwikkeling van toeristische verhuur van woonruimte (zoals Airbnb) in de lokale situatie. In oplopende graad van sturing: het opleggen van een registratienummer die de aanbieders verplicht moeten tonen in hun advertenties op internet, het verplicht stellen van een meldplicht als er overnachtingen zijn en de invoering van een vergunningenstelsel. Deze instrumenten kunnen ook gecombineerd worden. De Expertpool adviseert gemeenten hoe zij deze instrumenten het beste kunnen toepassen op de lokale marktsituatie.

PUBLICATIE CONTACTPERSOON Arno Ruis Arno Ruis Bureau Stedelijke Planning arno.ruis@sweco.nl
+31 (0)20 6254267

Arno Ruis is Associate Partner Leisure bij Bureau Stedelijke Planning.
Susanne Brugman MSc Susanne Brugman Bureau Stedelijke Planning susanne.brugman@sweco.nl
+31 (0)6 82900626

Deel deze pagina