Gesubsidieerd uw winkelcentrum versterken

nieuws

Om te komen tot vitale winkelgebieden kunnen gemeenten en private partijen een beroep doen op verschillende subsidieregelingen van de overheid. Zo stelt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 100 miljoen euro beschikbaar om een impuls te geven aan de noodzakelijke transitie van centrumgebieden. Uw centrumproject komt mogelijk in aanmerking voor één tot vijf miljoen subsidie, als bijdrage in de onrendabele top van de realisatiekosten. De eerste tranche gaat zeer waarschijnlijk komende januari open. De tweede wordt verwacht in september 2022 en de laatste in 2024. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen is een goed onderbouwde aanvraag cruciaal, omdat alleen de beste aanvragen in aanmerking komen. 

Er zijn ook diverse provincies met subsidieregelingen, gericht op  versterking van winkelgebieden. De regelingen van de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Zuid-Holland lopen komende december af. Bent u voornemens om een toekomstvisie of transformatieproces op te pakken voor (een van) uw winkelgebieden, dan heeft u de komende weken nog kans om een subsidieaanvraag in te dienen.

Wij zijn gespecialiseerd in de vitaliteit en transformatie van winkelgebieden en hebben alle expertise in huis om u te ondersteunen bij uw subsidie-aanvraag. Als u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Ingrid Ploegmakers (

ingrid.ploegmakers@sweco.nl | 06-52057410).

PUBLICATIE CONTACTPERSOON Drs. Ingrid Ploegmakers MRICS Ingrid Ploegmakers Bureau Stedelijke Planning ingrid.ploegmakers@sweco.nl
+31 (0)6 52057410

Ingrid Ploegmakers is Principal consultant winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Ingrid heeft ruim 24 jaar ervaring in de retailmarkt.
Deel deze pagina