Seminar ‘Naar 100.000 betaalbare en duurzame woningen per jaar: voor wie, waar en hoe?’

nieuws

Op dinsdag 12 april organiseren Bureau Stedelijke Planning (part of Sweco) en Stibbe gezamenlijk het seminar ‘Naar 100.000 betaalbare en duurzame woningen per jaar: voor wie, waar en hoe?’ De woningbouwopgave wordt vanuit maatschappelijk, commercieel, planologisch en juridisch perspectief toegelicht door de volgende sprekers:

 

  • Marja Appelman, directeur Woningbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Harm Janssen, directeur BPD Nederland
  • Jan van Oosten, partner omgevingsrecht bij Stibbe
  • Jan Nico Wigboldus, managing consultant bij Bureau Stedelijke Planning (part of Sweco)
  • Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning (part of Sweco)

 

Naar 100.000 betaalbare en duurzame woningen per jaar

Op 11 maart jl. heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw naar buiten gebracht. In lijn met het coalitieakkoord staat in het Programma Woningbouw de aanpak om de woningbouw te versnellen met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 en het bereiken van 100.000 nieuwe woningen per jaar in deze kabinetsperiode. Deze woningen komen in heel Nederland, zowel binnen- als buitenstedelijk. De woningbouwopgave, die onlosmakelijk is verbonden met de energietransitie en mobiliteitsvraagstukken, moet door overheid, corporaties en markt samen worden gerealiseerd.

Regie, ondersteuning en een duidelijke koers vanuit het Rijk op het gebied van woningbouw en ruimtelijke ordening zijn daarbij belangrijk. Dit draagt bij aan de uitvoerbaarheid van de versnellingsopgave, zonder dat lokale en regionale belangen en de belangen van de markt daarbij uit het oog verloren moeten worden. Het gaat daarbij niet alleen om de aantallen, maar ook om betaalbaarheid, duurzaamheid en een goede ruimtelijke inrichting. Ook is het benutten van praktijkervaring vanuit gebiedsontwikkelingen essentieel om een duurzaam hoog bouwtempo te bereiken. Daarbij brengt de Omgevingswet – het nieuwe omgevingsrechtelijke regime waaronder de complexe woningbouwopgave wordt gerealiseerd – voor marktpartijen veel uitdagingen met zich.

 

Mogen we u verwelkomen op 12 april?

U kunt zich aanmelden via deze link
Deelname is kosteloos.

 

Programma 12 april
13.45 Inloop met koffie/thee
14.00 Inhoudelijk programma met sprekers Marja Appelman, Harm Janssen, Pieter van der Heijde, Jan Nico Wigboldus en Jan van Oosten
16:40 Afsluiting en borrel

 

Locatie

Stibbe (Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam)
Routebeschrijving

PUBLICATIE CONTACTPERSOON Jan Nico Wigboldus jannico.wigboldus@sweco.nl
+31 (0)6 20956159

Jan Nico Wigboldus is managing consultant Wonen bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina