BSP Masterclasses en Seminars

Bij Bureau Stedelijke Planning weten we wat er speelt in de markt en zitten we bovenop de ontwikkelingen in de wereld van de stedelijke ontwikkeling. Deze kennis willen wij graag met u delen!

Ook in 2021 behandelen we een aantal ‘hot topics’ in een reeks BSP Masterclasses en Seminars. Fysiek of digitaal. Na een reeks online masterclasses in 2020 weten we dat ook deze effectief zijn. We gaan samen met u aan de slag met de uitdagingen, oplossingen en best practices van specifieke dossiers op het gebied van revitalisatie en transformatie van (winkel)centra, gebiedsontwikkelingen, wonen, winkelen, werken en vrije tijd. Uiteraard komt onze integrale aanpak hierbij aan bod. Wij bieden praktijkgerichte masterclasses en seminars met de meeste recente vakkennis waarin uw eigen cases aan bod komen. Direct toepasbaar in uw eigen praktijk!

Incompany training

Een BSP masterclass liever met uw collega’s als incompany training volgen? Dat kan uiteraard ook! Naast de masterclasses in onderstaande agenda kunt u onder andere bij ons terecht voor de onderwerpen ‘supermarkten in grootstedelijk transformatiegebied’, ‘revitaliseren kun je leren’ en ‘innovatieve woon-werkmilieus’. Neem contact op met Pieter van der Heijde voor de mogelijkheden.

 

Agenda Q1 / Q2 2021

 

21 januari 2021 Digitale masterclass ‘Publiek-private samenwerking’ (inschrijving gesloten) 
In deze masterclass gaan Pieter van der Heijde (algemeen directeur, specialist centrum- en gebiedsontwikkeling) en Dick van der Harst (associate partner gebiedsontwikkeling) in op de vele vormen die een publiek-private samenwerking kan aannemen afhankelijk van de stakeholders in kwestie, eigendom, investeringsnoodzaak en risicoperceptie. Meer informatie

 

18 februari 2021 Digitale masterclass ‘Kansrijke woonzorgconcepten’ (inschrijving gesloten)
In deze masterclass nemen Frans Wittenberg (managing consultant wonen) en Pauline Schijf (consultant wonen) u op interactieve wijze mee in het huidige aanbod woonzorgconcepten, van zelfstandig naar collectief. Ook geven we u tools en handvatten hoe u innovatieve woonzorgconcepten organiseert en stuurt in uw werkgebied. Na afloop bent u goed op de hoogte van het huidige woonzorglandschap en de nieuwste trends. Ideaal voor het opstellen van de woonzorgvisie. Meer informatie

 

25 maart 2021 Webinar ‘Betaalbare woningen, bedrijfsruimten en voorzieningen in de stad’ (inschrijving gesloten)
De betaalbaarheid van woningen, bedrijfsruimtes en voorzieningen staat in veel stedelijke gebieden in Nederland onder druk. Op donderdag 25 maart geven wij een webinar over dit thema met onze visie op de opgave, lessons learned uit onze projecten en succesvolle praktijkvoorbeelden. Meer informatie

 

15 april 2021 Digitale masterclass ‘Professionele programmering gebiedsontwikkeling’ II (inschrijving gesloten)
Vanwege de grote belangstelling voor deze masterclass in 2020 organiseren wij deze dit jaar nogmaals. Bureau Stedelijke Planning ontwikkelde een methode voor programmering van gebiedsontwikkeling voor optimale ruimtelijk-functionele invulling van een gebied. In deze digitale masterclass leert u hoe deze methode toe te passen, en op welk moment in het planproces dit plaats dient te vinden. Specifieke aandacht gaat uit naar de financiële haalbaarheid. Meer informatie

 

22 april 2021 Digitale masterclass ‘Kansrijke woonzorgconcepten’ II (inschrijving gesloten)
Vanwege de grote belangstelling voor deze masterclass organiseren wij deze nogmaals. Frans Wittenberg (managing consultant wonen) en Christine Oude Veldhuis (associate partner) nemen u op interactieve wijze mee in het huidige aanbod woonzorgconcepten, van zelfstandig naar collectief. Ook geven we u tools en handvatten hoe u innovatieve woonzorgconcepten organiseert en stuurt in uw werkgebied. Na afloop bent u goed op de hoogte van het huidige woonzorglandschap en de nieuwste trends. Ideaal voor het opstellen van de woonzorgvisie. Meer informatie

 

17 juni 2021 Masterclass ‘Woningbouwversnelling’
Hoe boeken we succes met de woningbouwversnelling in de praktijk? Dit staat centraal tijdens deze digitale BSP masterclass. Onze adviseurs Frans Wittenberg en Christine Oude Veldhuis schetsen de BSP-visie en het instrumentarium woningbouwversnelling en lessons learned uit recente opdrachten. BSP projectmanagers René Penning en Gabie Mulders vertellen over hun ervaringen met versnelling in de praktijk bij de gemeenten Kampen en Zaanstad.e meer informatie over (de inschrijving voor) deze masterclass. Meer informatie en aanmelden

 

23 juni 2021 Masterclass ‘Supermarkten in grootstedelijk transformatiegebied’
Hoe doen bewoners van de nieuwe hoogstedelijke stadswijken hun dagelijkse boodschappen in 2030? En hoe passen we de supermarkt in deze omgeving zodanig in dat er een levendige stadswijk ontstaat? We delen onze visie op deze opgave en gaan actief met u aan de slag. samen brengen we de gewenste voorzieningen letterlijk in kaart en geven we vorm aan de boodschappengebieden van de toekomst. Meld u aan voor de interesselijst en ontvang als eerste meer informatie over (de inschrijving voor) deze masterclass

 

8 juli 2021 Masterclass ‘Transformatie winkelcentra’
Meld u aan voor de interesselijst en ontvang als eerste meer informatie over (de inschrijving voor) deze masterclass

 

najaar 2021 Masterclass ‘Werken in de stad post-corona’
Meld u aan voor de interesselijst en ontvang als eerste meer informatie over (de inschrijving voor) deze masterclass

 

2021 Masterclass ‘Airbnb’
Meer informatie volgt

 

Heeft u interesse in een van onze masterclasses? Wilt u op de hoogte blijven of heeft u vragen?
Neem contact op met Marjolein van den Broek