Duurzaamheid

Gezond, levendig en duurzaam

Bureau Stedelijke Planning hecht veel waarde aan een gezonde en duurzame leefomgeving. In onze adviezen streven we daarom naar intensivering van het ruimtegebruik in een groenblauwe omgeving. Om emissie te beperken vooral rond knooppunten van openbaar vervoer. Voor de levendigheid streven wij hierbij naar multifunctionele gebieden.

Wij geloven dat vooral kwalitatief hoogwaardige projecten in belangrijke mate bijdragen aan een duurzame stedelijke ontwikkeling – ze gaan dan immers veel langer mee. Dit krijgt gestalte door een ruimtelijk functionele programmering die optimaal aansluit op het stedelijk weefsel, een aantrekkelijk ontwerp, gebruik van hoogwaardige materialen en een aantrekkelijke openbare ruimte. Behoud van cultuurhistorisch erfgoed zien we als een kans.

Ook in onze bedrijfsvoering dragen wij een steentje bij aan een gezonde en duurzame wereld. Door te werken vanuit twee kantoren (Gouda en Amsterdam) beperken we de mobiliteit aanzienlijk. Niet alleen bij het bezoeken van onze opdrachtgevers en projecten, maar ook in het woon-werkverkeer. Omdat onze kantoren op loopafstand van intercitystations liggen, reist het overgrote deel van de medewerkers per openbaar vervoer. Het beperkte autogebruik gebeurt vooral met elektrische of hybride auto’s. Binnen het kantoor gaan we zuinig om met energie en materiaal en maken we zo veel mogelijk gebruik van ecologische producten en fair trade. Wij kopen onze producten bij voorkeur bij de lokale middenstand.