Duurzaamheid

Bureau Stedelijke Planning hecht veel waarde aan een duurzame stedelijke ontwikkeling. In onze adviezen streven we naar intensivering van het ruimtegebruik en multifunctionele project- en gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld door centrumstedelijke ontwikkelingen rond knooppunten van openbaar vervoer. Wij geloven dat vooral kwalitatief hoogwaardige projecten in belangrijke mate bijdragen aan een duurzame stedelijke ontwikkeling – ze gaan veel langer mee. Dit alles krijgt gestalte door een functionele indeling die optimaal aansluit op het stedelijk weefsel, een aantrekkelijk ontwerp, gebruik van hoogwaardige materialen en een aantrekkelijke openbare ruimte. Behoud van cultuurhistorisch erfgoed zien we als een kans.

Ook in onze bedrijfsvoering dragen wij een steentje bij aan een duurzame wereld. Door te werken vanuit twee kantoren (Gouda en Amsterdam) beperken we de mobiliteit aanzienlijk. Niet alleen bij het bezoeken van onze opdrachtgevers en projecten, maar ook in het woon-werkverkeer. Omdat onze kantoren op loopafstand van intercitystations liggen, reist het overgrote deel van de medewerkers per openbaar vervoer. Het beperkte autogebruik gebeurt vooral met elektrische of hybride auto’s. Binnen het kantoor gaan we zuinig om met energie en papier en inkt. Daarnaast maken wij zo veel mogelijk gebruik van ecologische producten en fair trade.