Kwaliteit

Bureau Stedelijke Planning investeert doorlopend in het verder verbeteren van de kwaliteit van zijn projecten en dienstverlening. Wij meten deze kwaliteit aan de hand van evaluatieformulieren. Hieruit blijkt dat de opdrachtgevers veel waardering hebben voor ons werk (zie figuur; originele ingevulde formulieren zijn ter inzage).

Gemiddelde beoordeling Bureau Stedelijke Planning door zijn opdrachtgevers (1997-2018)

evaluatie tm 2015

De hoge kwaliteit van onze projecten is in de eerste plaats een verdienste van onze medewerkers die tot de top van de markt behoren. Zij krijgen permanent trainingen om op de hoogte te blijven van de laatste vakkennis en inzichten. Om kennis te ontwikkelen verrichten wij doorlopend op eigen kosten onderzoek. De afgelopen jaren is uitgebreid studie verricht naar nieuwe centra. Samen met OTB TU-Delft is een monitor ontwikkeld om de economische vitaliteit van bedrijventerreinen te meten. We zetten een woningmarktmonitor op en deden onderzoek naar winkelleegstand in binnensteden en stadsdeel- en wijkcentra.

De kwaliteit van Bureau Stedelijke Planning uit zich niet alleen in deskundigheid en innovatie. Met ons bureau kiest u tevens voor een heldere visie die zich kenmerkt door realisme, creativiteit en een optimale afstemming op de behoeften van de eindgebruikers. Een open interactie met de opdrachtgever, bewoners en ondernemers staat garant voor het gewenste draagvlak.

Helder zijn ook onze schriftelijke rapportages. De inhoud is bondig geformuleerd en inzichtelijk gemaakt met grafieken en afbeeldingen. Ook andere communicatievormen behoren tot de mogelijkheden. Ook ten aanzien van service staat kwaliteit voorop. U kunt rekenen op een snelle en betrouwbare behandeling. Bureau Stedelijke Planning heeft een ISO-certificaat in aanvraag.