MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bureau Stedelijke Planning is zich bewust van haar rol in de samenleving als adviseur op het gebied van stedelijke ontwikkeling, maar ook als werkgever en ondernemer. BSP streeft er naar om de  aandacht voor sociaal-ethische aspecten, milieu en winst te balanceren en af te stemmen op de verwachtingen van de interne en externe stakeholders van de onderneming. Wij geloven er in dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een socialer en duurzamer Nederland.

We laten onze filosofie terugkomen in de drie pijlers van ons MVO beleid:

 

1. We leveren met onze kennis en ons advieswerk een bijdrage aan een verantwoorde stedelijke ontwikkeling in Nederland

 

 • We verrichten doorlopend onbetaald onderzoek als bijdrage aan een verantwoorde stedelijke ontwikkeling van Nederland en om leemtes in het vakgebied op te vullen. Bijvoorbeeld circulaire herstructurering bedrijventerreinen, wonen en zorg en transformatie winkelcentra.
 • We nemen in onze adviezen de duurzaamheids- en sociale aspecten van het project of gebied integraal mee.
 • We verzorgen meerdere gastcolleges per jaar voor universiteiten, hoge scholen en instellingen op ons vakgebied (in Amsterdam en in Utrecht).
 • We organiseren masterclasses en publiceren artikelen.
 • We hebben continu stagiairs in zowel Amsterdam als Gouda die zo tijdens studie al werkervaring en vakkennis op kunnen doen.

 

2. We werken binnen ons bureau zo duurzaam mogelijk

 

 • We stemmen ons inkoopbeleid af op onze rol in de samenleving. We kopen zoveel mogelijk duurzame, biologische en fair trade producten bij lokale ondernemers.
 • We maken gebruik van sociale ondernemingen (bv in Gouda restaurant Brownies & downies, Juuls, Wereldwinkel).
 • We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer door onze medewerkers voor woon-werk verkeer en zakelijke reizen.
 • We hebben -zeker voor een adviesbureau -een zeer beperkte inzet van leaseauto’s. De leaseauto’s die we hebben zijn bij voorkeur elektrisch.
 • We hebben medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.

 

3. We dragen actief bij aan de ontwikkeling van achterstanden in wijken en problemen in ontwikkelingslanden

 

 • We doneren regelmatig aan organisaties die actief zijn in ontwikkelingslanden (Bijv. Oxfam Novib, Rode Kruis).
 • We sponsoren (sport)evenementen van onze medewerkers voor goede doelen.
 • We adviseren over het verbeteren van de situatie in achterstandswijken, bijvoorbeeld in de vorm van stimulering van de wijkeconomie.
 • We doen vrijwilligerswerk, georganiseerd in samenwerking met een gespecialiseerd bureau (bv Stichting Present die in meerdere steden actief is en werkt met partners als Rabobank en ING).
 • We moedigen medewerkers aan en geven tips om vrijwilligerswerk in hun vrije tijd te doen (Gouda helpt/ NL Doet/ opzomeren).