Visie

Bureau Stedelijke Planning heeft een drieledige missie:
Wij streven naar een optimale vervulling van de behoeften van onze opdrachtgevers en eindgebruikers.
We willen hierbij een substantiële bijdrage leveren aan een duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling van Nederland.
Dit willen wij bereiken in een prettige en inspirerende werksfeer binnen ons team en in de interactie met onze opdrachtgevers.

Onze horizon is de ontwikkeling van compacte stedelijke gebieden in een groene omgeving. Stedelijke verdichting in centra rond knooppunten van hoogwaardig openbaar vervoer. Een ruimtelijk economische ontwikkeling van Nederland waarin (nieuwe) centra zich onderscheiden – op zo’n manier dat mensen zich ermee kunnen identificeren. Daarnaast: vitale kernen in het landelijk gebied met een optimaal voorzieningenpakket en een aantrekkelijke groene woonomgeving.

Op projectniveau willen we het vastgoed beter afstemmen op de behoeften van de eindgebruikers en bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van het stedelijk gebied. Dit maakt de gebouwde omgeving duurzamer en vergroot de afzetbaarheid en de waarde van het vastgoed.

Lorentz Leiden CentraalDe Lorentz in het stationsgebied van Leiden waarvoor Bureau Stedelijke Planning het marktonderzoek heeft verricht en adviseerde over de ruimtelijk-functionele inrichting.
(Artist Impression: Neutelings Riedijk A2 Studio)