stedplan
icon icon icon icon icon icon
leidscherijn
Digitale BSP Masterclasslees meer

Professionele programmering gebiedsontwikkeling

Donderdag 26 november 9:30 - 11:30 via Zoom

Een professionele programmering van gebiedsontwikkeling bevordert de stedelijke kwaliteit, draagt bij aan de financiële haalbaarheid, versnelt de realisatie, reduceert de mobiliteit en versterkt de lokale economie. Veel gebiedsontwikkelingen betreffen de transformatie van bestaand stedelijk gebied. In de toekomstige situatie dienen deze een belangrijke bijdrage te leveren aan het stedelijke systeem. Niet alleen door het programma optimaal af te stemmen op de wensen en eisen van de toekomstige bewoners en bedrijven, maar ook om hiermee het gebruik van openbaar vervoer en langzaam verkeer te stimuleren, de duurzaamheid te bevorderen en een aantrekkelijk leef- en werkmilieu te creëren.

Digitale BSP Masterclass 'Professionele programmering gebiedsontwikkeling'

Voor de programmering van gebiedsontwikkeling heeft Bureau Stedelijke Planning een methode ontwikkeld die steunt op zes pijlers. Tezamen leiden deze tot de optimale ruimtelijk-functionele invulling van een gebied. In deze digitale masterclass leert u hoe deze methode toe te passen, en op welk moment in het planproces dit plaats dient te vinden. Specifieke aandacht gaat uit naar de financiële haalbaarheid.

Loopt u vast of heeft u specifieke opgaven in uw gebiedsontwikkeling? We sluiten de masterclass af met een interactieve sessie waarin u uw eigen casus of vraag over programmering in gebiedsontwikkeling kan inbrengen. Samen met u verkennen we de concrete stappen om te komen tot een succesvolle ontwikkeling en kunt u lessons learned delen met en ontvangen van de andere deelnemers.

Programmering Laakhaven Hollands Spoor door Bureau Stedelijke Planning, afbeelding: ontwerp OPL architecten

Voor wie?
Deze Masterclass is specifiek interessant voor projectleiders stedelijke ontwikkeling en beleidsadviseurs en managers van gemeenten geïnteresseerd in professionele programmering.

Door wie?
De Masterclass wordt verzorgd door experts Pieter van der Heijde (CEO, specialist centrum- en gebiedsontwikkeling) en Joris Quaedflieg (managing consultant economie en gebiedsontwikkeling) van Bureau Stedelijke Planning. Beiden hebben ruime ervaring met de programmering van gebiedsontwikkelingen als Laakhaven Hollands Spoor in Den Haag, Spoorzone Leiden en Merwe Vierhavens in Rotterdam. Expert Martijn Kooiman van PAS bv, gespecialiseerd in planeconomie, neemt de deelnemers mee in de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Pieter van der Heijde via pvdh@stedplan.nl

Wanneer: Donderdag 26 november van 9:30 tot 11:30 uur

Waar: Digitaal via Zoom

Deelname is kosteloos

 

Deze Masterclass liever met uw collega's als in-company training volgen? Dat kan uiteraard ook! Neem contact op met Pieter van der Heijde voor de mogelijkheden.

Leren hoe u uw gebiedsontwikkeling professioneel kunt programmeren?

Programma 26 november 2020 lees meer
9:30 Start masterclass
Professionele programmering gebiedsontwikkeling door Pieter van der Heijde
Programmering en financiële haalbaarheid door Martijn Kooiman
Behandeling cases, vragen en lessons learned door Joris Quaedflieg
11:30 Einde masterclass
Is deze mailing voor u slecht leesbaar? Klik dan hier voor de online versie.

Mocht u geen informatiemails van Bureau Stedelijke Planning willen ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.

Bureau Stedelijke Planning BV
Gouda | Amsterdam | www.stedplan.nl | LinkedIn | Privacyverklaring
*|REWARDS|*