Expertpool toeristische verhuur woonruimte

Welkom bij de Expertpool toeristische verhuur woonruimte

Per 2021 is de landelijke Wet Toeristische Verhuur van kracht gegaan. Hiermee krijgen gemeenten voor het eerst instrumentarium in handen om effectief te sturen op de ontwikkeling van toeristische verhuur van woonruimte (zoals Airbnb) in de lokale situatie.

Bureau Stedelijke Planning en Universiteit Utrecht hebben hiertoe hun kennis en ervaring gebundeld in de nieuwe Expertpool toeristische verhuur woonruimte (zoals Airbnb). De inzet is om gemeenten, provincies en andere partners te helpen met actuele marktinformatie op elk gewenst schaalniveau en advies over in hoeverre beleid nodig en wenselijk is voor de gemeente.

We zoeken als Expertpool naar genuanceerde standpunten op basis van gedegen informatie. Nuancering die in de media vaak ontbreekt. Het vertrekpunt is dat we particuliere verhuur zien als aanvulling op het reguliere hotelaanbod en op zichzelf een authentieke ervaring zou kunnen bieden voor de bezoeker. We willen zodoende bijdragen aan een eerlijker speelveld tussen hotels en particuliere verhuur. We zijn ervan overtuigd dat meer inzicht in en het richting geven aan toeristische verhuur van woonruimte de beste strategie is voor overheden om effectief te sturen op toeristische verhuur van woonruimte.

De Expertpool heeft tot doel:

  • Netwerkontwikkeling
  • Open kennisdeling en uitwisselen van goodpractises
  • Marktonderzoek op basis van de meest recente AirDNA-data (scraping)
  • Advies op maat over lokaal en regionaal beleid

De Expertpool bestaat uit een vaste kern, aangevuld met een flexibele schil van deskundigen op het vlak van wonen en recht.

Aanspreekpunt

Arno Ruis Arno Ruis Bureau Stedelijke Planning arno.ruis@sweco.nl
+31 (0)20 6254267

Arno Ruis is Associate Partner Leisure bij Bureau Stedelijke Planning.

Nieuws

Producten

Monitor vraag en aanbod

Veel gemeenten of (toeristische) regio’s hebben niet voldoende zicht op de vraag- en aanbodsituatie rondom Airbnb en andere toeristische verhuurplatforms in hun gebied. Middels de Lees meer

Beleidsadvies op maat

Via toeristische verhuurplatforms geboekte overnachtingen waren voor gemeenten de laatste jaren niet goed inzichtelijk. Per 1 januari 2021 is de Wet Toeristische Verhuur Woonruime ingetreden, Lees meer

projecten

Partners

Wie zitten in de Expertpool?

Susanne Brugman is verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. Susanne werkt als consultant vrijetijdseconomie bij Bureau Stedelijke Planning en heeft ruime ervaring met onderzoek en analyse van Lees meer