Jan Nico Wigboldus

FUNCTIE Managing Consultant Wonen CONTACTGEGEVENS jannico.wigboldus@sweco.nl
+31 (0)6 20956159


Jan Nico Wigboldus is managing consultant wonen bij Bureau Stedelijke Planning. Jan Nico is een ervaren (bestuurlijk) adviseur en werkte eerder ruim 17 jaar in verschillende functies bij de gemeente Utrecht, recent als manager Wonen. Hij richt zich bij Bureau Stedelijke Planning op strategische woonvraagstukken van publieke en private partijen, bijvoorbeeld op thema’s als de woningbouwversnelling, betaalbaarheid, strategische samenwerking, wonen en zorg en specifieke woonvormen.