Airbnb analyses en beleid

product

Sinds de website van Airbnb in 2008 live ging heeft deze sector een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Van het in eerste instantie aanbieden van luchtbedden is Airbnb uitgegroeid tot een zeer serieuze concurrent van hotels en recreatieparken, waarbij zowel kamers, appartementen als hele woningen worden aangeboden. In iedere plaats in Nederland wordt via Airbnb verblijfsaccommodatie aangeboden. De bulk richt zich op de grote steden, waar Amsterdam de poleposition inneemt. Sinds de coronacrisis is er een verschuiving gaande, waarbij de kleinere gemeenten in de regio een forse groei laten zien in aanbieders en overnachtingen.

Om het Airbnb fenomeen in gemeenten in goede banen te leiden hebben verschillende grote steden reeds beleid ontwikkeld. Het blijkt echter dat er behoefte is aan landelijke richtlijnen. Sinds 1 januari 2021 is de Wet Toeristische Verhuur van Woonruimte van kracht. De wet maakt het voor verhuurders verplicht de woning te registreren alvorens het kan worden verhuurd. Gemeenten krijgen met de wet ook de mogelijkheid om maatregelen te nemen als er schaarste is aan woonruimte of als de leefbaarheid van een wijk onder druk komt te staan.

Bij gemeenten ligt de vraag op welke wijze uitwerking geven gaat worden aan de nieuwe wet. Is het vanuit de overlastgedachte van belang dat u als gemeente een maximum aantal nachten per jaar gaat invoeren waarop een woonruimte verhuurd mag worden? Gaat u een meldplicht per verhuring instellen of werken met een vergunningplicht met een beperking op de uitgifte daarvan? En hoe gaat u dit als gemeente handhaven?

Bureau Stedelijke Planning kan u helpen om het aanbod en de vraag naar Airbnb verblijfsaccommodatie in uw gemeente in beeld te brengen en van daaruit beleid te formuleren. We werken hiervoor samen met Universiteit Utrecht en maken gebruik van de meest recente datasets voor vraag, aanbod en spreiding op gemeenteniveau (van alle gemeenten in Nederland beschikbaar).

 

MEER INFORMATIE Arno Ruis Arno Ruis Bureau Stedelijke Planning arno.ruis@sweco.nl
+31 (0)20 6254267

Arno Ruis is Associate Partner Leisure bij Bureau Stedelijke Planning.
drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina