Centrumvisies

product

Een stevige centrumvisie draagt bij aan het succes van uw winkelgebied. Bureau Stedelijke Planning beantwoordt voor u de belangrijke vragen voor uw stads- of dorpscentrum of voor uw ondersteunende winkelconcentraties. Waar staan we nu? Waar willen we naartoe en hoe bereiken we dat? Door het integrale karakter van ons bureau zorgen wij hierbij voor een optimale afstemming tussen winkelen, wonen, werken en vrije tijd.

In onze analyses besteden we vooral aandacht aan de kansen en verbeterpunten en de toekomstbestendigheid van uw centrum. Ook richten wij ons op betrokkenheid van alle stakeholders: gemeente, ondernemers, klanten en eigenaren. De uitkomsten van ons onderzoek en ons advies geven richting aan de investeringen van ondernemers en gemeenten.

Effectieve branding en gebiedsmarketing
Centrumvisies dragen bovendien bij aan effectieve branding van uw centrum en uw gebiedsmarketing. Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen bij uw retail marketing & communicatie. Zo vertalen wij onze bevindingen in een scherp beeld van de positionering en branding van centrumgebieden. Wij geven in meerjarenplannen de activiteiten weer die uw centrum- of gebiedsmarketing ondersteunen. En we kunnen bijdragen aan de uitvoering van deze plannen en de monitoring van de resultaten.

Met onze centrumvisies en strategische marketing-adviezen leveren we u heldere handvatten om:

  • leegstand aan te pakken en te voorkomen;
  • interessante trends en ontwikkelingen te benutten;
  • een gevarieerd en aantrekkelijk winkelbestand te behouden;
  • tot een interessante functiemix te komen;
  • renderend (winkel)vastgoed te creëren;
  • en een voor consumenten aantrekkelijke omgeving te creëren.

MEER INFORMATIE Drs. Ingrid Ploegmakers MRICS Ingrid Ploegmakers Bureau Stedelijke Planning ingrid.ploegmakers@sweco.nl
+31 (0)6 52057410

Ingrid Ploegmakers is Principal consultant winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Ingrid heeft ruim 24 jaar ervaring in de retailmarkt.
Deel deze pagina