Circulaire herstructurering bedrijventerreinen

product

De circulaire economie wordt omarmd en staat hoog op de agenda in uw gemeente of provincie, maar de praktische uitvoering blijkt lastig. Hoe om te gaan met de relaties tussen de verschillende kennisvelden en de organisatie van eigenaren en ondernemers? Bureau Stedelijke Planning helpt u graag bij deze complexe opgave. Wij ontwikkelden de methodiek ‘Circulaire Herstructurering’. Deze combineert de opgaven voor een duurzamere wereld met de aanpak van verouderde bedrijventerreinen. De implementatie vindt plaats met behulp van meer dan 50 praktische bouwstenen. U kunt bij ons terecht voor:

  1. Quickscan: wij brengen voor u in beeld in hoeverre circulaire herstructurering kansrijk is en welke bedrijventerreinen hiervoor het meest geschikt zijn.
  2. Subsidiescan en financiële strategie: wij brengen in beeld welke middelen en subsidies er zijn om (de start van) de circulaire herstructurering op uw terrein te financieren. Daarnaast laten wij met een financiële strategie zien welke investeringen nodig zijn in de eerste fase en hoe deze op de (middel)lange termijn renderend zijn.
  3. Serious Game Circulair Lab: met deze serious game faciliteren we voor alle stakeholders in uw gebied op inspirerende wijze een eerste kennismaking met de mogelijkheden van circulaire herstructurering. Wij zetten onze toolbox met meer dan 50 concrete instrumenten in om het bedrijventerrein circulair te herontwikkelen.
  4. Uitvoeringsstrategie: wij maken een strategie voor de uitvoering van de circulaire herstructurering van uw bedrijventerrein(en). Deze geeft antwoord op de vraag welke acties als eerste opgepakt moeten worden, en met welke stappen en in welke volgorde de lange termijn doelen worden gerealiseerd. Tevens staat centraal welke stakeholders verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de maatregelen en hoe de financiering geregeld is.
  5. Procesmanagement: aandacht en commitment is in de eerste fase van realisatie van groot belang. Wij leveren ervaren procesmanagers die voor u de circulaire herstructurering volgens het plan van aanpak kunnen uitvoeren.

Circulaire herstructurering is nieuw. Het proces komt alleen op gang door daadwerkelijk te starten. Alleen dan leren alle partijen de meerwaarde ervan in te zien en komt deze van de grond. Gedurende het proces analyseren wij samen met u wat het beste werkt op uw bedrijventerreinen en hoe concrete resultaten behaald kunnen worden. De methode Circulaire Herstructurering – ontwikkeld door Bureau Stedelijke Planning – vormt een rode draad in dit werkproces.

serious game circulaire herstructurering verouderde bedrijventerreinen

 

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina