De weg naar een gezonde kantorenmarkt

product

Perspectiefwijziging bij gemeenten
Minder en bewuster nieuw bouwen, meer renoveren en meer onttrekken. Dat zijn de komende jaren de opgaven voor veel gemeenten in Nederland. De leegstand van kantoren neemt problematische vormen aan. Dit is verspilling van ruimte en kapitaal en geeft ongewenste ruimtelijke situaties. Waar de oplopende leegstand lange tijd als probleem van de markt werd beschouwd, is inmiddels het besef doorgedrongen dat een bredere aanpak noodzakelijk is, waarbij ook voor overheden een rol is weggelegd. Bureau Stedelijke Planning heeft een methode om de rol van gemeenten en regio’s goed in te vullen en via duidelijke afspraken tot een gezonde kantorenmarkt te komen.

IMG_0678
Heldere analyse als basis voor bindende afspraken
Een duurzame kantorenstrategie begint met een gedegen kwantitatieve analyse van de kantorenmarkt. We vullen deze aan met kwalitatieve analyses van kantorenlocaties en interviews met sleutelinformanten. Op basis van deze informatie en onze expertise bepalen wij vervolgens de potenties en wijzen we groei- en krimplocaties aan. Via werksessies met ambtenaren, bestuurders en marktpartijen worden de mogelijkheden van samenwerking verkend en nader uitgewerkt. Zo komen we tot bindende afspraken over inzet van strategieën en instrumenten voor planreductie, renovatie en transformatie.

Hete hangijzers wegnemen
Ons onafhankelijke advies maakt snel inzichtelijk welke locaties geschikt zijn voor uitbreiding met kantoren en op welke plekken afbouw nodig is. De ervaring leert dat dit advies – mede door de cijfermatige onderbouwing – grotendeels wordt overgenomen. Het probleem zit vaak in één of twee locaties waar bestuurlijke gevoeligheden een groot gewicht in de schaal leggen. De inzet van een procesmanager van Bureau Stedelijke Planning kan ervoor zorgen dat het bestuurlijk vaststellingstraject, inclusief inspraak en behandeling van zienswijzen, soepel verloopt.

Voor meer informatie:
Drs. Pieter van der Heijde, pvdh@stedplan.nl, 06-51496248

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pvdh@stedplan.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie