Detailhandelsvisies

product

U wilt de toekomstbestendigheid van de winkelstructuur in uw gebied waarborgen door het opstellen van een detailhandelsvisie. Betrokkenheid vanuit alle betrokken partijen is hierbij essentieel. Bureau Stedelijke Planning helpt gemeenten, regio’s en provincies om op basis van een detailhandelsvisie te komen tot effectieve beleidsvoering. Door het integrale karakter van ons bureau zorgen wij hierbij voor een optimale afstemming tussen winkelen, wonen, werken en vrije tijd. Wij onderbouwen uw visie met feiten en cijfers. We laten zien wat goed functioneert in uw gebied en waar zich problemen voordoen of verwacht kunnen worden. Daarbij hebben we oog voor de leefbaarheid voor de bewoners en de belangen van ondernemers en retailers.

Onze rapportages worden opgebouwd uit de volgende vier onderdelen:

  • Een (uitgebreide) analyse van algemene, regionale en lokale ontwikkelingen;
  • de visie op hoofdlijnen;
  • een toetsingskader voor nieuwe initiatieven;
  • en een concreet actieprogramma.

Oog voor participatie voor een gedragen visie
Voor een gedragen detailhandelsvisie is de betrokkenheid en informatie van overheden en andere betrokkenen bijzonder belangrijk. Effectieve participatie en gedegen communicatie maken altijd deel uit van onze werkzaamheden om tot de detailhandelsvisie te komen. De precieze vormgeving en invulling hiervan stemmen we graag af op uw specifieke situatie en wensen.

MEER INFORMATIE dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina