Distributie-planologisch onderzoek (DPO)

product

Een juiste onderbouwing
Is de komst van deze nieuwe supermarkt verantwoord? Wat zijn de effecten van de uitbreiding van een winkelcentrum voor de bestaande winkelstructuur? In welke branches en sectoren is er ruimte voor uitbreiding van winkelaanbod binnen onze gemeente?

Een distributieplanologisch onderzoek (DPO) vormt de basis voor visie en beleid ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van het detailhandelsaanbod. Bureau Stedelijke Planning gebruikt het DPO als onderlegger voor een visie op de voorliggende vraag. Zowel de consument als een goede ruimtelijke ordening is hierbij het uitgangspunt: is het initiatief een verrijking van het bestaande aanbod, vergroot het de keuzemogelijkheden van de consument of leidt het mogelijk tot ontwrichting van de detailhandelsstructuur of tot een onaanvaardbare aantasting van leef- en ondernemersklimaat? Hierbij sluiten wij aan bij de recente uitspraken van de Raad van State en bij de Europese Dienstenrichtlijn ten aanzien van detailhandel.

Wat is een distributie-planologisch onderzoek?
Een distributieplanologisch onderzoek (DPO) kan uitsluitsel geven over de wenselijkheid van een mogelijke uitbreiding in de detailhandel in een bepaald winkelgebied, stadsdeel, woonplaats of gemeente. Via meervoudige methodieken stellen we vast of er marktruimte is, waar mogelijk met een benadering per sector. In de traditionele DPO-berekening doen we dat op basis van onder meer inwoneraantal, binding- en toevloeiing en vloerproductiviteit. Daarnaast hanteren we naast een DPO altijd een schaduwmethode. Dit kan bijvoorbeeld een benchmarkanalyse zijn, waarbij winkelgebieden, woonplaatsen of initiatieven met elkaar vergeleken worden.

Voor wie is een distributie-planologisch onderzoek?
Bureau Stedelijke Planning voert DPO’s uit voor ontwikkelaars, retailers, beleggers en gemeenten. Wij voeren elk jaar vele DPO’s uit ter onderbouwing van marktinitiatieven of overheidsbeleid. We beschouwen een studie naar de marktruimte altijd als maatwerk; we kijken tezamen met de opdrachtgever naar de vraag achter de vraag. Wat beoogt de opdrachtgever met het DPO te bereiken? Welke ingrediënten dienen onderdeel te zijn van het DPO? Recent voerden we een DPO uit voor onder meer Aldi Vastgoed, Ahold Europe, de gemeente Zaanstad, stadsdeel West in Amsterdam, Multi Vastgoed en Leyten Vastgoedontwikkeling.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem voor een toelichting of vrijblijvend gesprek gerust contact op met dr. Aart Jan van Duren of drs. Toine Hooft.

MEER INFORMATIE drs. Toine Hooft th@stedplan.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Vitaliteitsscan winkelgebieden

Is mijn winkelgebied vitaal genoeg? De bestedingen, vooral in de non-foodsector, duiken omlaag en online retail neemt een steeds groter aandeel voor zijn rekening. Hoe Lees meer

Optimale branchemix

Is de branchering van mijn winkelcentrum nog aantrekkelijk voor consumenten? In de razendsnel veranderende retailmarkt moeten alle zeilen worden bijgezet om de consument ook in Lees meer