Duurzame toeristische visie- en beleidsontwikkeling

product

In steeds meer gebieden in Nederland groeit het toerisme gestaag. De toenemende drukte in gemeenten betekent dat we ons meer dan voorheen moeten inspannen om de aantrekkelijkheid te behouden en moeten zorgen voor een goede afstemming van de functies wonen, werken, ontmoeten, verblijven en vermaak. Hoe je met toerisme omgaat is sterk bepalend hoe een gemeente er over 10 jaar en daarna uitziet. Daarom is het goed om een heldere toeristische visie / beleid te formuleren. Welke rol heeft toerisme in relatie tot de ambities voor uw gemeente?

In onze visie leveren gasten in het algemeen een positieve bijdrage aan een gebied. De kansen die toerisme biedt kun je koppelen aan de quality of life van uw inwoners. Hoe realiseer je dat uw gemeente aantrekkelijk is voor bezoekers en tegelijkertijd een fijne verblijfs- en leefplek is? De insteek hangt samen met aspecten als kiezen voor spreiding of concentratie van toeristen, behoud eigenheid en kwaliteit, duurzaamheid en lokale economie. Ten aanzien van toerisme draait het bijvoorbeeld om het creëren van banen. Mede door hun aanwezigheid van toeristen kunnen restaurants, hotels, voorzieningen en bijvoorbeeld musea ontstaan en blijven bestaan. Dat zorgt weer voor levendigheid, werk voor inwoners en een aantrekkelijk klimaat voor ondernemers. Toerisme is dus van grote waarde voor de stad. Ondanks deze positieve effecten zijn er ook kritische geluiden, zoals overtoerisme in grote steden. Hoe valt dat in goede banen te leiden?

Bureau Stedelijke Planning kan u helpen met de juiste keuzes en zorgen dat u komt tot een duurzaam toeristische visie of beleid.

MEER INFORMATIE Arno Ruis Arno Ruis Bureau Stedelijke Planning arno.ruis@sweco.nl
+31 (0)20 6254267

Arno Ruis is Associate Partner Leisure bij Bureau Stedelijke Planning.
drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina