Economische visie en agenda

product

Heeft uw stad of regio behoefte aan een visie voor de toekomstige economische ontwikkeling? Een strategie die de economie een nieuwe impuls kan geven? Bureau Stedelijke Planning helpt u bij het versterken van uw lokale of regionale economie, het creëren van een optimaal vestigingsklimaat en het optimaal benutten van de nieuwe economie.

Een goede economische visie versterkt de lokale en regionale economie en vergroot de  werkgelegenheid. Een economische visie geeft aan met welk economisch beleid een bijdrage kan worden geleverd aan een economisch vitaal gebied. Wij leveren een visie voor de korte, middellange of lange termijn met een strategie en concreet uitvoeringsprogramma.

De aanpak van Bureau Stedelijke Planning bevat de volgende bouwstenen:

  • Bouwsteen 1: vertrekpunt; analyse van de economische structuur en ontwikkelingen.
  • Bouwsteen 2: vooruitblik; kwantitatieve prognoses en trends & ontwikkelingen.
  • Bouwsteen 3: SWOT-analyse. aanknopingspunten voor versterking van de economie
  • Bouwsteen 4: Strategie; de aanpak om de lokale of regionale economie te versterken
  • Bouwsteen 5: Participatietraject ten behoeve van verrijking van de visievorming en agenda-formulering.
  • Bouwsteen 6: Uitvoeringsprogramma; concrete maatregelen waarmee de economische strategie tot stand komt, de middelen en de stakeholders.

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina