Gebiedsvisie en ontwikkelingsstrategie

product

De beoogde ontwikkeling en het proces van een centrum- of gebiedsontwikkeling vertalen wij in een gebiedsvisie met ontwikkelingsstrategie. Bureau Stedelijke Planning doet dit met gespecialiseerde teams, of door middel van detachering van een projectmanager bij u. In beide gevallen vindt aansturing plaats van een deskundig en interdisciplinair team van deskundigen bestaande uit planologen, stedenbouwkundigen en planeconomen.

Een gebiedsvisie van Bureau Stedelijke Planning bestaat in de meeste gevallen uit de volgende onderdelen:

 

  • Locatie: situering in de stad, bereikbaarheid en kenmerken.
  • Programma: gebaseerd op marktonderzoek per functie. Doelgroepen en productmarktcombinaties.
  • Ruimtelijk-functionele programmering: Toedelen van het programma per deelproject op basis van marktonderzoek, locatiekwaliteiten, mobiliteit, financiële haalbaarheid, synergie en draagvlak.
  • Stedenbouwkundig ontwerp: analyse van de huidige stedenbouwkundige structuur en schetsontwerp van de toekomstige situatie op basis van het programma van eisen zoals geformuleerd bij de ruimtelijk-functionele programmering, infrastructuur, ontsluiting en duurzaamheidsprincipes.
  • Openbare ruimte: uitgangspunten en ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.
  • Grondexploitatie: onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de grond.
  • Ontwikkelingstrategie: de wijze waarop de ontwikkeling van het gebied plaats zal vinden. Betrekken van marktpartijen en andere stakeholders, verwerving, onteigening, (her)verkaveling, wijze van aanbesteding, fasering, et cetera

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina