Herijking woningportefeuilles

product

De woningmarkt is onderhevig aan trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het rendement en risicoprofiel van uw woningportefeuille. Wij kunnen u ondersteunen bij de herijking van deze portefeuille en actualisering van de buy-hold-sell strategie. Voor de financiële invalshoek en Risk Management werken wij nauw samen met Probability Partners.

Een herijking van de woningportefeuille richt zich onder andere op:

 • Analyse kenmerken en samenstelling, geografische/product/prijs concentratie, rendement versus benchmark en eigen normstellingen.
 • Spreidingsanalyse en concentratierisico’s; regionale kansen en bedreigingen.
 • Toetsing op relevante trends en ontwikkelingen.
 • Inspelen op grote behoefte aan nieuwbouw van woningen, ook in relatie tot uw grondposities.
 • Scenario-analyse om te analyseren waar de kwetsbaarheid zit. Bijvoorbeeld op basis van economische scenario’s, politiek, beleid en klimaatscenario’s.
 • Maatschappelijke opgaven en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming.

Relevante vragen zijn daarbij bijvoorbeeld:

 • Komt het einde van de cyclus in zicht of zorgen structurele tekorten voor aanhoudende prijsgroei?
 • Welke regio’s zullen zich economisch en/of demografisch boven trendmatig ontwikkelen c.q. waar liggen kansen?
 • Zit er verschil in volatiliteit tussen steden; zo ja, kan dit verschil helpen om de portefeuille robuuster te maken?
 • Kan er nog een aantrekkelijk dividendrendement worden gehaald met de huidige lage yields, zo ja hoe en tegen welke risico’s?
 • Wat is het effect van de gemeentelijke regulering?
 • Welke trends hebben invloed op de groeirichting van de woningmarkt en met welke van deze trends moeten we rekening houden?
 • Zijn deze trends structureel of cyclisch van aard?

Resultaten van ons werk zijn:

 • Gedegen inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen en de betekenis voor uw woningportefeuille.
 • Een krachtig en goed onderbouwde analyse, toetsing en advies voor herijking van de strategie voor de woningportefeuille.
 • Vanuit de strategie een helder en praktisch toepasbaar advies voor acquisitie- en dispositie.
 • Een sterk proces dat resulteert in een gedragen advies en kader voor investeringsbeslissingen.
 • Aanpak voor monitoring en risico dashboard.

Deel deze pagina