Kantoren- en bedrijventerreinenstrategie

product

Hoe kunt u uw werklocaties optimaal afstemmen op de behoeften van bedrijven? En hoe kan dit bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het stedelijk gebied en versterking van de lokale en regionale economie? Door middel van een kantoren- en bedrijventerreinenstrategie kunnen wij u adviseren hoe u zich het beste kan voorsorteren om tot toekomstbestendige werklocaties te komen. Wij hanteren hierbij de volgende bouwstenen:

  1. Inzicht in de ontwikkeling van werkgelegenheid, vestigingen, sectorale verschuivingen en leegstand.
  2. Informatie over de (inter)nationale, regionale en lokale trends en ontwikkelingen op het gebied van werklocaties.
  3. De kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan bedrijventerreinen of kantorenlocaties in de gemeente en de regio.
  4. Analyse van provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid.
  5. Fysieke mogelijkheden, lopende ontwikkelingen en initiatieven op de werklocaties.
  6. De visie van stakeholders zoals ondernemers(verenigingen), gemeentebestuur ambtenaren.
  7. De mogelijkheden voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Zowel op het niveau van de terreinen als geheel als op het niveau van de individuele panden/ondernemers.
  8. Gemeentelijk instrumentarium voor de gewenste aanpassingen aan de terreinen en opstallen en de bestaande en zo nodig nieuwe financiële constructies om de aanpassingen te operationaliseren.

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina