Ladderonderbouwingen

product

Voor u aan de slag kunt met uw ontwikkeling moet de behoefte aan het nieuwe programma inzichtelijk worden gemaakt in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Bij het opstellen van deze motivering zijn de specifieke lokale omstandigheden van groot belang. Bureau Stedelijke Planning is gespecialiseerd in deze onderbouwingen en staat u graag bij. Wij stellen jaarlijks meer dan 50 Ladderonderbouwingen op en staan onze opdrachtgevers succesvol bij in vele Raad van State procedures. Wij werken hierbij samen met toonaangevende advocatenkantoren zoals Stibbe, Lexence, Poelman van den Broek, Hekkelman en Pels Rijcken.

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Op 1 juli 2017 is de wet over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking gewijzigd. Het bepalen van de behoefte aan de beoogde nieuwe stedelijke ontwikkeling blijft een verplichting, ook als deze in binnenstedelijk gebied plaatsvindt. Deze mag pas buiten bestaand stedelijk gebied plaatsvinden als eerst is aangetoond dat dit niet binnenstedelijk kan. Het is niet langer noodzakelijk om aan te tonen dat de betreffende ontwikkeling multimodaal bereikbaar is. Ook is het met de nieuwe Ladder mogelijk om bij flexibele bestemmingsplannen te besluiten om de Ladderplicht door te schuiven naar het moment van uitwerking. Het opstellen van de motiveringen blijft maatwerk, waarbij de specifieke lokale omstandigheden van groot belang blijven.

Methodiek Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder vergt dat de behoefte aan de nieuwe voorzieningen inzichtelijk wordt gemaakt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Bureau Stedelijke Planning hanteert hiervoor de volgende methodiek:

  • Afbakenen onderzoeksgebied; per functie bakenen wij het betreffende marktgebied gefundeerd af om tot de juiste vraag-aanbod relatie te komen.
  • Analyse beleid; we bestuderen voor u diverse beleidsnota’s.
  • Vraagzijde: we actualiseren de huidige en toekomstige vraag in het onderzoeksgebied.
  • Aanbodzijde: ook actualiseren we het bestaande aanbod in het onderzoeksgebied.
  • Plancapaciteit: we inventariseren (de status van het planvormingsproces van) toekomstige projecten in het onderzoeksgebied. Verdeeld naar aantallen, typen, segment, fasering, hardheid.
  • Confrontatie van vraag en aanbod in het onderzoeksgebied: vervolgens stellen we de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte in het onderzoeksgebied vast.
  • Tenslotte bepalen we voor u de actuele regionale behoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief.

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

Duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen haalbaar

/ gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen is voornemens met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Stepelerveld ’het duurzaamste bedrijventerrein van Twente’ te ontwikkelen. Bureau Stedelijke Planning heeft voor de ontwikkeling van Stepelerveld de behoefteraming en onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking geleverd.