Ladderonderbouwingen winkelen

product

Voor u aan de slag kunt met uw ontwikkeling moet de behoefte aan het nieuwe programma inzichtelijk worden gemaakt in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Bij het opstellen van deze motivering zijn de specifieke lokale omstandigheden van groot belang. Bureau Stedelijke Planning is gespecialiseerd in deze onderbouwingen en staat u graag bij. Wij stellen jaarlijks meer dan 50 Ladderonderbouwingen op en staan onze opdrachtgevers succesvol bij in vele Raad van State procedures. Wij werken hierbij samen met toonaangevende advocatenkantoren zoals Stibbe, Lexence, Poelman van den Broek, Hekkelman en Pels Rijcken.

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Op 1 juli 2017 is de wet over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking gewijzigd. Het bepalen van de behoefte aan de beoogde nieuwe stedelijke ontwikkeling blijft een verplichting, ook als deze in binnenstedelijk gebied plaatsvindt. Deze mag pas buiten bestaand stedelijk gebied plaatsvinden als eerst is aangetoond dat dit niet binnenstedelijk kan. Het is niet langer noodzakelijk om aan te tonen dat de betreffende ontwikkeling multimodaal bereikbaar is. Ook is het met de nieuwe Ladder mogelijk om bij flexibele bestemmingsplannen te besluiten om de Ladderplicht door te schuiven naar het moment van uitwerking. Het opstellen van de motiveringen blijft maatwerk, waarbij de specifieke lokale omstandigheden van groot belang blijven.

Methodiek Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder vergt dat de behoefte aan de nieuwe voorzieningen inzichtelijk wordt gemaakt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor detailhandel zijn de volgende elementen standaard een onderdeel van de Ladder-onderbouwing:

  • Afbakenen van het onderzoeksgebied; per functie bakenen wij het betreffende marktgebied gefundeerd af om tot de juiste vraag-aanbod relatie te komen.
  • Analyse van beleid; we bestuderen voor u diverse beleidsnota’s en stellen vast of voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkelingen in de beleidscontext passen die geformuleerd is door de gemeente en andere overheden;
  • Vraagzijde: we actualiseren de huidige en toekomstige vraag in het onderzoeksgebied.
  • Aanbodzijde: ook actualiseren we het bestaande aanbod in het onderzoeksgebied.
  • Plancapaciteit: we inventariseren (de status van het planvormingsproces van) toekomstige projecten in het onderzoeksgebied. Verdeeld naar aantallen, typen, segment, fasering, hardheid.
  • Confrontatie van vraag en aanbod in het onderzoeksgebied: vervolgens stellen we de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte in het onderzoeksgebied vast.
  • Wij stellen de actuele regionale behoefte vast, zowel kwantitatief als kwalitatief en concluderen of de nieuwe stedelijke ontwikkeling daarin voorziet;
  • Effecten. Wij brengen de effecten in beeld van de beoogde ontwikkeling op de bestaande aanbodstructuur in het verzorgingsgebied en/of de regio, op de leegstand en op het woon- en leefklimaat en ondernemersklimaat.

MEER INFORMATIE dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina