Ladderonderbouwingen

product

Voor u aan de slag kunt met uw ontwikkeling moet de behoefte aan het nieuwe programma inzichtelijk worden gemaakt in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Bij het opstellen van deze motivering zijn de specifieke lokale omstandigheden van groot belang. Bureau Stedelijke Planning is gespecialiseerd in deze onderbouwingen en staat u graag bij. Wij stellen jaarlijks meer dan 50 Ladderonderbouwingen op en staan onze opdrachtgevers succesvol bij in vele Raad van State procedures. Wij werken hierbij samen met toonaangevende advocatenkantoren zoals Stibbe, Lexence, Poelman van den Broek, Hekkelman en Pels Rijcken.

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking
Op 1 juli 2017 is de wet over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking gewijzigd. Het bepalen van de woningbehoefte is een verplichting, ook als deze in binnenstedelijk gebied plaatsvindt. Deze mag pas buiten bestaand stedelijk gebied plaatsvinden als eerst is aangetoond dat dit niet binnenstedelijk kan. Met de nieuwe Ladder is het mogelijk om bij flexibele bestemmingsplannen te besluiten om de Ladderplicht door te schuiven naar het moment van uitwerking. Het opstellen van de motiveringen blijft maatwerk, waarbij de specifieke lokale omstandigheden van groot belang blijven.

Methodiek
De Ladder vergt dat de behoefte aan nieuwe woningen inzichtelijk wordt gemaakt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Bureau Stedelijke Planning hanteert hiervoor de volgende methodiek:

  • Afbakenen onderzoeksgebied; per functie bakenen wij het betreffende marktgebied gefundeerd af om tot de juiste vraag-aanbod relatie te komen.
  • Analyse beleid; we bestuderen voor u diverse beleidsnota’s.
  • Vraagzijde: we actualiseren de huidige en toekomstige vraag naar woningen in het onderzoeksgebied.
  • Aanbodzijde: ook actualiseren we het bestaande woningaanbod in het onderzoeksgebied.
  • Plancapaciteit: we inventariseren (de status van het planvormingsproces van) toekomstige woningprojecten in het onderzoeksgebied. Verdeeld naar aantallen, typen, segment, fasering, hardheid.
  • Confrontatie van vraag en aanbod in het onderzoeksgebied: vervolgens stellen we de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in het onderzoeksgebied vast.
  • Tenslotte bepalen we voor u de actuele regionale behoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Deel deze pagina