Marktonderzoek

product

Behoefte aan inzicht in kansrijke functies en doelgroepen voor uw gebiedsontwikkeling? Wij laten uw stedelijke ontwikkeling optimaal aansluiten op de wensen en eisen van de eindgebruikers. Hiertoe verrichten wij praktisch toepasbaar marktonderzoek waarin we onder andere de marktbehoefte en kansrijke doelgroepen voor uw ontwikkeling in kaart brengen.

Bureau Stedelijke Planning biedt marktonderzoek op het gebied van wonen, werken, winkelen, vrije tijd en maatschappelijke voorzieningen. Dit doen wij met onze Drie-Sporen methodiek voor optimaal inzicht voor gemeenten, projectontwikkelaars, beleggers en corporaties.

Drie-sporen methodiek

Het marktonderzoek van Bureau Stedelijke Planning heeft een sterk vraaggerichte benadering. Zo laten wij de stedelijke ontwikkeling optimaal aansluiten op de wensen en eisen van de eindgebruikers. Wij volgen daarbij drie sporen, waarvan de uitkomsten in dezelfde richting moeten wijzen. Hierdoor ontstaat meer zekerheid over de markthaalbaarheid van een project. Om scherp zicht te krijgen op de kwalitatieve vraag is de consultatie van eindgebruikers een belangrijke bouwsteen.

Het eerste spoor betreft deskresearch van vraag- en aanbodgegevens. We maken hierbij gebruik van diverse databases. De analyse vindt met twee verschillende onderzoeksmethoden plaats om zo tot betrouwbare prognoses te komen. Het tweede spoor betreft diepte-interviews met sleutelinformanten, zoals makelaars, om zo de lokale en projectgerichte kennis optimaal te betrekken. Het derde spoor is de consultatie van eindgebruikers. In overleg met de wensen van de opdrachtgever hanteren wij hierbij diverse technieken zoals Decision Plan Nets, enquêtes, architectuurreferenties, peer groups en creatieve sessies. De uitkomsten van de drie sporen dienen in dezelfde richting te wijzen voordat wij hieruit conclusies trekken. Daarnaast analyseren wij het beleid en bezoeken de locatie om een SWOT-analyse te maken van de concurrentiekracht ten opzichte van andere plannen.

Productmarktcombinaties

Op basis van de marktanalyse onderscheiden wij doelgroepen die voor het project in aanmerking komen. Onze aanpak geeft diepgaand inzicht in de wensen en eisen van de eindgebruikers. Vervolgens werken wij passende product-marktcombinaties uit met haalbare prijsniveaus en afzetsnelheden. Tot slot doen we aanbevelingen om het vastgoed optimaal op de wensen van de beoogde doelgroepen aan te laten sluiten. Onderdeel hiervan is de beoordeling van het ontwerp.

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

Visie commerciële voorzieningen Zuidas

/ Gemeente Amsterdam

De Amsterdamse Zuidas is de laatste twee decennia uitgegroeid tot een internationale toplocatie waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Het gebied ontwikkelt zich steeds meer Lees meer