Marktonderzoek kantoren en bedrijven

product

Behoefte aan inzicht in de kansrijke doelgroepen of de concurrentiepositie van uw kantoren of bedrijfsruimten? Wij zorgen dat u de marktkansen van uw project scherp in beeld krijgt en het programma optimaal kunt laten aansluiten op de vraag vanuit de markt. Hiertoe verrichten wij praktisch toepasbaar marktonderzoek waarin we u inzicht bieden in de haalbaarheid, de doelgroepen, de afzetkansen en het prijsniveau van uw ontwikkeling. Dit doen wij zowel voor gemeenten, projectontwikkelaars en beleggers en hanteren hierbij onze Drie-Sporen methodiek:

Drie-sporen methodiek
Het marktonderzoek van Bureau Stedelijke Planning heeft een sterk vraaggerichte benadering. Zo laten wij de stedelijke ontwikkeling optimaal aansluiten op de wensen en eisen van de eindgebruikers. Wij volgen daarbij drie sporen, waarvan de uitkomsten in dezelfde richting moeten wijzen. Hierdoor ontstaat meer zekerheid over de markthaalbaarheid van een project. Om scherp zicht te krijgen op de kwalitatieve vraag is naast big-data analyse de consultatie van eindgebruikers een belangrijke bouwsteen.

Het eerste spoor betreft deskresearch van vraag- en aanbodgegevens. We maken hierbij gebruik van diverse databases. De analyse vindt met twee verschillende onderzoeksmethoden plaats om zo tot betrouwbare prognoses te komen. Het tweede spoor betreft diepte-interviews met sleutelinformanten, zoals makelaars, om zo de lokale en projectgerichte kennis optimaal te betrekken. Het derde spoor is de consultatie van eindgebruikers. In overleg met de wensen van de opdrachtgever hanteren wij hierbij diverse technieken zoals Decision Plan Nets, enquêtes, architectuurreferenties, peer groups en creatieve sessies. De uitkomsten van de drie sporen dienen in dezelfde richting te wijzen voordat wij hieruit conclusies trekken. Daarnaast analyseren wij het beleid en bezoeken de locatie om een SWOT-analyse te maken van de concurrentiekracht ten opzichte van andere plannen.

Productmarktcombinaties
Op basis van marktanalyse onderscheiden wij doelgroepen die voor het project in aanmerking komen. Onze aanpak geeft diepgaand inzicht in de vestigingscriteria en wensen en eisen van de eindgebruikers. Vervolgens werken wij passende product-marktcombinaties uit met haalbare prijsniveaus en afzetsnelheden. Tot slot doen we aanbevelingen om het vastgoed optimaal op de wensen van de beoogde doelgroepen aan te laten sluiten. Onderdeel hiervan is de beoordeling van het ontwerp.

Bureau Stedelijke Planning biedt niet alleen marktonderzoek voor kantoren en bedrijfsruimten, maar ook op het gebied van wonen, winkelen, vrije tijd en maatschappelijke voorzieningen.

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina