Monitor vitaliteit en potentie bedrijventerreinen

product

Nederland heeft een forse opgave voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Maar vaak zijn dat complexe opgaven. Bureau Stedelijke Planning en Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft) hebben een monitor ontwikkeld die het huidige functioneren en het toekomstperspectief van bedrijventerreinen in beeld brengt. En die concrete oplossingen biedt om op verouderde terreinen het tij te keren.
Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met een nieuwe aanpak voor bedrijventerreinen. In eerste instantie moet in de ruimtebehoefte worden voorzien door herstructurering of intensivering. De Monitor vitaliteit en potentie bedrijventerreinen is een instrument dat een duidelijk beeld geeft van het economisch functioneren van een bedrijventerrein en het toekomstperspectief ervan. De monitor bestaat uit de drie volgende analyses

Algemene kenmerken bedrijventerrein (omvang van terrein, doelgroep, milieucategorieën huidige bedrijven)
Economische vitaliteit bedrijventerrein (bedrijfsmigratie, ontwikkeling werkgelegenheid en prijzen op de vastgoedmarkt)
Potentie bedrijventerrein (kwantitatief en kwalitatief toekomstperspectief)

De monitor brengt de stand van zaken in beeld en geeft aan de hand van de geïnventariseerde potenties concrete handvaten voor verbetering. De resultaten vormen een goede basis voor een herstructureringsplan en kunnen tevens dienen als input voor bijvoorbeeld een subsidieaanvraag.

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pvdh@stedplan.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie