Monitor vraag en aanbod

product

Veel gemeenten of (toeristische) regio’s hebben niet voldoende zicht op de vraag- en aanbodsituatie rondom Airbnb en andere toeristische verhuurplatforms in hun gebied. Middels de monitor bieden we u meer inzicht over de ontwikkeling van de vraag en het aanbod van particulier toeristische woningverhuur in uw gebied. We maken onderscheid naar de ontwikkeling in tijd (vanaf 2015) en ruimte (over o.a. buurten, wijken en stadsdelen) en bieden daarnaast verheldering over de prijzen per nacht, de (totale) marktomzet, alsmede de druk die deze verhuurplatforms uitoefenen op de hotel- en woningmarkt en uw bewoners. Ook gaan we in op hoe de vraag- en aanbodsituatie in uw gebied zich verhoudt tot andere (verglijkbare) gebieden in het land.

De monitor toeristische verhuur woonruimte is een compact, prettig leesbaar document, voorzien van vele figuren, tabellen en afbeeldingen en een heldere toelichting. Met de monitor in uw bezit kunt u gericht stappen ondernemen om vorm te geven aan beleid of beleidsprogramma’s.

U heeft de mogelijkheid te kiezen tussen een monitor-light en een uitgebreide monitor, of natuurlijk een op maat gemaakte versie hiervan. Een voorbeeld van een uitgebreide monitor vindt u hier.

MEER INFORMATIE Arno Ruis Arno Ruis Bureau Stedelijke Planning arno.ruis@sweco.nl
+31 (0)20 6254267

Arno Ruis is Associate Partner Leisure bij Bureau Stedelijke Planning.
Susanne Brugman MSc Susanne Brugman Bureau Stedelijke Planning susanne.brugman@sweco.nl
+31 (0)6 82900626

Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Beleidsadvies op maat

Via toeristische verhuurplatforms geboekte overnachtingen waren voor gemeenten de laatste jaren niet goed inzichtelijk. Per 1 januari 2021 is de Wet Toeristische Verhuur Woonruime ingetreden, Lees meer

Factsheet vraag en aanbod

De laatste jaren is de vraag naar particuliere verhuur van woonruimten (zoals Airbnb) behalve in grotere gemeenten ook in kleinere kernen doorgedrongen. De coronacrisis heeft Lees meer