Ondernemers en gemeenten revitaliseren samen bedrijventerreinen

product

Visie en strategie met concrete maatregelen
In veel gemeenten is ongeveer een derde van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen te vinden. Het is dus van belang deze locaties in goede conditie te houden, technisch en functioneel. Bureau Stedelijke Planning heeft een methodiek om samen met stakeholders (gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers) een bedrijventerreinenvisie te ontwikkelen die is gebaseerd op een gezamenlijke ambitie. Op basis daarvan stippelen we een strategie uit en stellen we een uitvoeringsprogramma op. Concrete maatregelen die op korte termijn resultaat geven, dienen daarbij als opstap voor ontwikkelingen op langere termijn. Zo kunnen we ondernemers blijvend binden en boeien.

P1020905

Coproductie werkt
Bureau Stedelijke Planning werkt nauw samen met gemeentelijke afdelingen – Economische zaken, Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Verkeer en Milieu – en externe stakeholders. De bedrijventerreinenvisie moet een synthese zijn van onze strategische kennis en de praktische lokale kennis van de stakeholders. Vanzelfsprekend betrekken wij ook de bestuurders en het College voor politiek draagvlak.

Coproductie levert een aantal voordelen op:
Inzicht en kennis – Door meerdere stakeholders bij het planvormingsproces te betrekken komt informatie uit verschillende invalshoeken beschikbaar. Dit kan nieuwe inzichten opleveren. Ook is er meer parate kennis aanwezig van wat er lokaal speelt op de bedrijventerreinen.
Draagvlak – Doordat de visies van stakeholders worden verwerkt, kunnen alle betrokkenen zich in de bedrijventerreinenvisie herkennen en staan ze ook achter de inhoud. Dit voorkomt dat het plan van aanpak voor de revitalisering in een bureaulade belandt.
Tijd – Stakeholders vroegtijdig in het proces betrekken levert tijdwinst op. Problemen voortkomend uit conflicterende belangen kunnen sneller gesignaleerd worden. Dit verkort de doorlooptijd.

Een plek voor andere functies
Een van de aspecten die Bureau Stedelijke Planning in de bedrijventerreinenstrategie betrekt, is de inpassing van eventuele andere, branchevreemde functies. Overlast voor de huidige ondernemers moet daarbij worden vermeden. De oplossing is vaak te vinden in een goede situering en routing van verkeersstromen.

Voor meer informatie:
Drs. Pieter van der Heijde, pvdh@stedplan.nl, 06-51496248

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pvdh@stedplan.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie