Portefeuillestrategie

product

Om optimaal te kunnen blijven presteren is een regelmatige herijking van uw portefeuillestrategie wenselijk. Bureau Stedelijke Planning biedt een product aan beleggers dat bijdraagt aan toetsing en actualisering van de buy-hold-sell strategie voor de kantoor- en/of bedrijvenportefeuilles. Wij vliegen dit aan vanuit financials,  markt en maatschappelijke context.

Een herijking van de kantoorportefeuille richt zich onder andere op:

 • Analyse van de portefeuille (kenmerken samenstelling bezit, geografische/product/prijs concentratie, rendement versus benchmark en eigen normstellingen etc).
 • Spreidingsanalyse en concentratierisico’s; regionale kansen en bedreigingen.
 • Toetsing van de kantoorportefeuille op relevante trends en ontwikkelingen; betreft een brede geografische markt-, economische en beleidsanalyse.
 • Toetsing kantoortypen en prijsklassen.
 • Eventueel ook toetsing van de pijplijn. Kwetsbaarheden en kansen.
 • Scenario-analyse om te analyseren waar de kwetsbaarheid zit. Bijvoorbeeld op basis van economische scenario’s en klimaatscenario’s (overstromingsrisico’s).
 • Politiek en beleid.
 • Maatschappelijke opgaven en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming.
 • Advies voor herijking, herpositionering portefeuille; Buy/Hold/Sell advise.

In onderstaande afbeelding is onze visie op portefeuillestrategie te zien. We onderscheiden zes thema’s. Ons plan van aanpak raakt vooral de thema’s huidige allocatie, vastgoed fundamentals (waar is groei te vinden?), investeringsmogelijkheden en politiek en regulering.

Binnen deze thema’s stellen we voor in de herijking te concentreren op:

 • De structuur en samenstelling van de portefeuille: geografische spreiding, kantoortype, PMC (inclusief randvoorwaarden zoals nabijheid voorzieningen, mobiliteit etc.) en prijsklasse.
 • Gebieden (agglomeraties) met een sterk beleggingsfundament: gemeenten profiteren van de economische kracht van nabijgelegen steden en bieden een aantrekkelijk woonmilieu.
 • Robuustheid van de portefeuille.
 • Structurele trends.
 • Toekomstbestendige PMC’s en prijsklassen.
 • Continue benchmarking en risico dashboard.

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina