Ruimtelijk-functionele programmering winkelcentra

product

In de voortdurend veranderende retailmarkt moeten alle zeilen worden bijgezet om winkelgebieden aantrekkelijk te houden voor de bezoekers van vandaag en morgen. Een op de consument afgestemde branchering bepaalt sterk de aantrekkelijkheid van winkelgebieden. Wat is gezien de specifieke kwaliteiten van het (winkel)centrum de optimale branchering? Waaraan heeft de consument behoefte? Ontbreken bepaalde formules of branches? Is het aanbod voldoende onderscheidend ten opzichte van buurgemeenten? Belangrijke vragen voor beleggers en eigenaren, maar ook voor gemeenten. Bureau Stedelijke Planning geeft u antwoord op dit soort vragen. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in de branchering van winkelgebieden. Daarmee kunt u het aanbod optimaal (blijven) aanpassen aan de continu veranderende markt. Door het integrale karakter van ons bureau zorgen wij bovendien voor een optimale afstemming tussen winkelen, wonen, werken en vrije tijd.

Hoe komen we tot een optimale ruimtelijk economische programmering?
In de ruimtelijke economische programmering geven wij aan in hoeverre het huidige aanbod (in branches, formules, unitgrootte en trekkers) in een winkelgebied is toegesneden op de vraag en de wensen van de (potentiële) consument. We gebruiken daarvoor een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Zo vergelijken we de samenstelling van het aanbod met dat in benchmarkcentra die eenzelfde verzorgingsfunctie vervullen. We doen dat voor de winkelfunctie én voor de aanverwante centrumfuncties (horeca, diensten e.d.). Daarnaast confronteren we vraag en aanbod, waarbij we deze eventueel kunnen segmenteren naar leefstijlprofielen. Ook gericht locatiebezoek vormt een vast onderdeel van onze aanpak. U bent dus altijd verzekerd van een complete en actuele programmering.

Voor wie maken wij een programmering?
Bureau Stedelijke Planning stelt vele programmeringen op voor ontwikkelaars/beleggers en gemeenten. Deze kunnen op zichzelf staan, maar ook deel uitmaken van een detailhandelsvisie, een (her)ontwikkelingsstrategie of andere soorten visies en actieprogramma’s. Recent stelden we ruimtelijk functionele programmeringen op in onder meer Amsterdam, Beek (Limburg), Almere, Utrecht, Den Haag, Tilburg, Eindhoven en Amstelveen.

MEER INFORMATIE dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina