Visie en ontwikkelstrategie werklocaties

product

Heeft u te maken met een verouderde kantorenlocatie? Of wilt u een nieuw duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein realiseren? Bureau Stedelijke Planning levert visies en ontwikkelstrategieën die zowel ruimtelijk als economisch richting geven aan ondernemers, gemeenten en eigenaren bij de realisatie en versterking van werklocaties. We hanteren daarbij de volgende bouwstenen: 

  1. SWOT-analyse van de locatie: grootste opgaven en meest uitgekiende kansen voor uw specifieke situatie. 
  1. Ruimtelijk-economische positionering van de werklocatie in de stad en de regio: helder in beeld hoe de locatie complementair en concurrerend kan zijn met andere werklocaties.    
  1. Realistisch marktperspectief voor kantoren, bedrijven en (ondersteunende) voorzieningen. Resulterend in een duidelijke afkadering van de kansrijke doelgroepen waarop ingezet kan worden. 
  1. Inspiratiesessies met eigenaren, ondernemers, bestuur en gemeente: met elkaar vaststellen van de ambities, urgentie en middelen voor verbetering. 
  1. Toekomstvisie met de gewenste economische profilering, doelgroepen, vestigingscriteria en ruimtelijke scenario’s voor verkaveling, intensivering en openbare ruimte. 
  1. Ontwikkelstrategie: De te nemen stappen en concreet inzetbare instrumenten (uit onze toolbox versterking werklocaties), SMART afgesproken tussen de betrokken partijen. 

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina