Vitaliteitsscan winkelgebieden

product

Is mijn winkelgebied vitaal genoeg?
De bestedingen, vooral in de non-foodsector, duiken omlaag en online retail neemt een steeds groter aandeel voor zijn rekening. Hoe weet ik als gemeente of belegger of mijn winkelgebied voldoende perspectief heeft om in die nieuwe realiteit een wezenlijke functie te blijven vervullen? Bureau Stedelijke Planning is gespecialiseerd in het opstellen van vitaliteitsscans. Met deze scan kunt u uw winkelgebied(en) beoordelen op toekomstbestendigheid. Met de uitkomsten kunt u scherpe keuzes maken in het formuleren van beleid en in uw investerings- en beleggingsstrategie.

Wat is een vitaliteitsscan?
Een vitaliteitsscan meet hoe uw winkelgebied (of verzameling daarvan) er momenteel voor staat. Hoe scoort het winkelgebied op de harde criteria (omzet, leegstand, huurniveau) en de zachte (maar even belangrijke) criteria zoals consumentenwaardering, fysieke, locationele en commerciële kwaliteit? Wat is het perspectief van het winkelgebied met het oog op de groei van e-commerce, de vergrijzing van de bevolking en de druk op de consumptieve bestedingen? Welke beleidsingrepen zijn nodig om de perspectiefvolle centra te versterken en de minder kansrijke centra een andere functie te geven of te verkleinen? Met een periodieke vitaliteitsscan kunt u de vitaliteit van uw winkelgebied langere tijd monitoren en uw beleid tijdig aanpassen. Omdat Bureau Stedelijke Planning toegang heeft tot de online Locatus Verkooppunt Verkenner en gericht locatiebezoek een belangrijk onderdeel is van onze aanpak, beschikt u altijd over een actuele vitaliteitsscan.

Voor wie is een vitaliteitsscan?
Bureau Stedelijke Planning voert vele vitaliteitsscans uit voor ontwikkelaars, retailers, beleggers en gemeenten. Vitaliteitsscans kunnen op zichzelf staan, maar ook onderdeel zijn van een beleidsvisie of een portfolio-analyse. Recentelijk voerden wij vitaliteitsscans uit in onder meer Den Haag, Houten en Apeldoorn.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem voor een toelichting of vrijblijvend gesprek contact op met dr. Aart Jan van Duren of drs. Toine Hooft.

MEER INFORMATIE dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie