Wonen en zorg

product

In de komende tien jaar zal het aantal 75-plussers in Nederland verdubbelen. Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De groeiende vraag naar passende en aantrekkelijke huisvesting voor ouderen leidt tot veel nieuwe initiatieven, concepten en spelers. Voor gemeenten en corporaties ligt er een forse opgave om vraag en aanbod van wonen en zorg optimaal af te stemmen. Voor ontwikkelaars en beleggers biedt dit interessante kansen. Bureau Stedelijke Planning is goed thuis in de complexe markt van wonen en zorg. Wij ondersteunen u graag bij uw beleidsafweging of concrete projecten.

MEER INFORMATIE Drs. Frans Wittenberg Frans Wittenberg Bureau Stedelijke Planning fw@stedplan.nl
+31 (0) 620281064

Frans Wittenberg is principal consultant Wonen bij Bureau Stedelijke Planning
Deel deze pagina

Tijd voor seniorenhuisvesting 2.0

Er moet meer gebouwd worden voor ouderen. Dat is de belangrijkste conclusie uit het adviesrapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. Op dit moment Lees meer